Danish Crown: Det europæiske marked for fersk grisekød har stabiliseret sig efter nogle uger med et rigeligt udbud. Den danske slagtepris ligger over den tyske i uge seks.

Prisen på svin stiger med 20 øre pr. kg og ligger nu på 14 kr. pr. kilo.

- Der er stadigvæk et relativt stort udbud, men det afsættes mere jævnt, end det var tilfældet bare for en uge siden. Det virker, som om en del indkøbere godt er klar over, at eksporten ud af Europa hurtigt kan tage fart igen, så det er ikke svært at finde kunder, fortæller Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork i Danish Crowns markedsberetning.

Priserne er stabile på de fleste udskæringer, men hele forender siver en smule. Til gengæld er der fortsat en fin eksport ud af Europa, men på nuværende tidspunkt er det meget usikkert, hvad der sker i Kina, hvor corona-virussen har sat næsten alt på pause.

- Der er intet, der tyder på, at Kinas importbehov er mindsket, men de initiativer, de kinesiske myndigheder har taget for at dæmme op for smittespredningen, ser ud til at give os logistiske udfordringer. Lige nu er ferien i forbindelse med det kinesiske nytår blevet forlænget. Derfor er eksempelvis havneterminalerne lukket ned, og bankerne holder også lukket. Hvis det også ser sådan ud om en uge eller to, så vil det begynde at påvirke os negativt, men indtil videre kan vi håndtere situationen, siger Lars Albertsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Priser i Tyskland

Den tyske slagtesvinenotering steg i går tre cent til 13,78 kroner pr. kilo.

Udbudspuklen efter nytår er fuldstændigt afviklet, og efterspørgslen stiger på det tyske slagtesvinemarked. De tyske slagterier ved godt, at den grundlæggende forsyningssituation på slagtesvinemarkedet ikke har ændret sig i forhold til sidste år. De seneste svinetællinger viser, at den tyske slagtesvineproduktion sandsynligvis vil fortsætte med at falde i år. Derfor er slagterierne klar over, at de skal betale en konkurrencedygtig afregningspris, hvis de vil fylde slagtebåndene, skriver Danske Svineproducenter i en markedsberetning.

På kødmarkedet er prisfaldet stoppet. Prisen for hele slagtekroppen er faldet med kun én cent i den seneste slagteuge, og markedsinteressenter satser på nye prispositive impulser ved månedsskiftet og i løbet af februar måned. Den grundlæggende optimisme for de kommende måneder er uændret.

Da udbuddet af slagteklare grise begynder af falde, hæver den tyske omsætterorganisation VEZG allerede i dag (onsdag red.) den officielle tyske notering med tre cent, skriver Danske Svineproducenter.

Frankrig lider

Det europæiske slagtesvinemarked stabiliserer sig fortsat i denne slagteuge. Den generelle stemning er siden nytårsskiftet og den vanskelige start i det nye år tydeligt forbedret. Holland viser med endnu en lille stigning igen et positivt signal, skriver Danske Svineproducenter.

Størstedelen af EU-landene holdt deres slagtesvinenoteringer stabilt på nuværende niveau. Det samme gjorde Danmark, hvor noteringen efter sidste uges stigning igen er uændret. I Holland steg noteringen endda for anden gang i træk med én cent. Det prismæssige lavpunkt er nået, og nu spørger markedsinteressenterne hinanden, hvornår prisbarometret igen vil stige. Slagteklare svin omsættes igen uden problemer i Europa, hvilket også ses i de gennemsnitlige slagtevægte. For eksempel faldt slagtevægten i Tyskland med 300 gram, i Spanien med 215 gram og i Frankrig med mere end 100 gram, skriver svineproducenterne i markedsberetningen.

I modsætning til den generelle prisudvikling er en stærkt faldende, fransk notering iøjnefaldende. Strejkerne hæmmer stadig transporten og dermed afskibningen fra havnene. Siden årsskiftet er den korrigerede franske notering faldet med i alt 18 cent. I gruppen af de fem EU-lande med flest svin rangerer Frankrig nu på sidstepladsen efter Holland. Danmark ligger fortsat på førstepladsen.

Det tyske marked

Slagteklare svin efterspørges igen i ugens begyndelse godt på det tyske slagtesvinemarked. Slagtebåndene kører på højtryk og skal fyldes. Tilsvarende er der købelyst, og derfor forventes der som minimum en stabil prisudvikling.

På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning til svagt stigende prisniveau.

Fra Asien rapporteres der om en stabil efterspørgsel fra Japan og en rolig efterspørgsel fra Kina her i forbindelse med det kinesiske nytår.