Når vi skal ramme rigtigt, i forhold til motivation af medarbejdere, skal vi søge at forstå hvad og hvor de kommer fra.

Kultur kan ikke altid ses, men skal findes i menneskets grundlæggende antagelser og de normer, de er opdraget ud fra. Gert Hofstede har lavet et meget fyldestgørende studie over mange år, der giver et rigtig godt billede af forskellen på, i dette tilfælde, danske og østeuropæiske medarbejdere. Især på tre områder har vi et anderledes syn i Danmark sammenlignet med Rumænien. Magt-distance (power distance), struktureringsbehov (uncertancy avoidance) og overbærenhed (Indulgence). Se figur 1.

Magt-distance

I Danmark vægter vi selvstændighed og autonomi højt. Magten er decentraliseret med en uformel og flad organisation, hvor ledelse og medarbejdere er ligeværdige. Danske medarbejder forventer at blive vejledt frem for den traditionelle Rumænske medarbejder, der respekterer hierakiet, hvor alle har hver sin plads, uden at der skal sættes spørgsmålstegn ved det. Det vil sige, at chefens ord er lov, og det skal der ikke stilles spørgsmål ved. Det er meget uhøfligt at udstille en overordnet som uvidende eller som en dårlig leder.

Struktureringsbehov

Vi danskere har ikke det store behov for struktur og forudsigelighed. Vi har det fint med ændrede planer og pludseligt opståede situationer. Vi er nysgerrige individualister, der siger til, hvis vi er i tvivl eller ikke forstår opgaven. I Rumænien er man opdraget til at følge reglerne, uanset hvor rigide og meningsløse de er. Sikkerhed er et vigtigt element, der ikke tages for givet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Overbærenhed

I Danmark er vi som udgangspunkt optimister, der styres af impulsivitet og drømme. Vi skal nyde livet og have det sjovt, også når vi er på arbejde. Det udspringer af den måde, vi er opdraget på og den måde, vi bliver socialiseret som børn. Rumænere bliver opdraget til selvbeherskelse. De forsøger at styre deres impulsivitet, ligesom de ikke vægter fritid og drømme nær så højt.

Når det er sagt, så oplever jeg som oftest, at østeuropæere sætter enorm pris på den danske kultur og ledelsesfilosofi, når de har oplevet værdierne i det danske samfund. Det giver sig for eksempel udtryk i, når deres børn begynder i institutioner og for alvor oplever, den måde børn opdrages og socialiseres på.

Frihed under ansvar kan give utryghed

Østeuropæiske medarbejder tager ikke de samme ting for givet, som vi gør her i Danmark. Ser vi på menneskers basale behov, begynder østeuropæere typisk et andet sted. I det Danske samfund tager vi tryghed og social accept for givet. Det forholder sig lidt anderledes for en rumæner, der er opdraget med eller ligefrem kan huske en tid, hvor tryghed i hverdagen, tag over hovedet, mad på bordet og social anseremov else ikke var en selvfølge. Derfor er det typisk løn og materialistiske goder, der motiverer en østeuropæisk medarbejder ved opstart på en dansk arbejdsplads. Det giver dermed uro, når vi som ledere i en god mening forsøger at motivere med inddragelse, medbestemmelse og "frihed under ansvar".

Start med at være instruerende og konsekvent

Motivationsfaktorer som personlig udvikling og medansvar, der får en dansker til at føle sig motiveret, skal vi holde lidt igen med i begyndelsen og i stedet være instruerende og konsekvente. Vær tydelig og konsekvent i din kommunikation fra begyndelsen samtidig med, at du langsomt viser værdien ved at bo og arbejde på en dansk arbejdsplads. Start nye medarbejdere op på det stadie, hvor de kommer fra, og brug energi på at fortælle og vise, hvordan vi gør her i Danmark.

I øvrigt: Når mennesker bliver integreret i et samfund, finder vi ud af at "de" er lige så forskellige individer som "vi". Der kan sagtens blive skabt venskaber på tværs af kulturer, hvis vi lægger smartphonen fra os og rykker lidt tættere sammen i frokostpauserne.