Flere køer bliver malket med automatiske malkesystemer.

De seneste år har automatiske malkesystemer (AMS) haft stærk fremgang blandt de nordiske lande og i dag findes AMS på 18,0 procent af de nordiske besætninger.

Det er estimeret, at 30,3 procent af hele den nordiske mælk bliver produceret i besætninger med AMS, og 27,3 procent af køerne i Norden malkes med AMS.

Nordiske mejerier

De nordiske mejerier har et fagligt netværk, som arbejder på tværs af grænserne med forskel- lige fælles emner inden for mælkekvalitet. Netværket kaldes NMSM (Nordiske Mejeriorgani- sationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde), og en af NMSM ?s faglige grupper arbejder med malketeknik (NMSM-teknik). De indsamler blandt andet, fra AMS-forhandlere i landene, årligt oplysninger om udbredelsen af AMS i de nordiske lande.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De nyeste tal fra NMSM-teknik viser, at AMS-udviklingen, efter en meget stærk fremgang i både Danmark og Sverige, er nu faldende, mens der i de andre nordiske lande stadig investe- res i AMS. De fleste AMS-besætninger findes i Norge, hvor der i slutningen af 2015 var 1.554 besætninger.

30 procent

Totalt var der ved årsskiftet 2015/2016 i alt 7.179 AMS-bokse i 4.444 besætninger svarende til 1,6 AMS-bokse pr. besætning.

Der var i alt 24.730 mælkeproducerende besætninger i Norden ved årsskiftet 2015/2016, hvilket betyder, at 18,0 procent af alle besætningerne har AMS. Disse besæt- ninger er dog væsentligt større end gennemsnitsbesætningerne, og derfor vurderes det af NMSM-tekniske udvalg, at ud af de godt 1,4 million malkekøer i Norden, malkes 27,3 procent med AMS. Mælkeproduktionen vurderes at udgøre 30,3 procent af den mælk, som produceres i Norden, dvs. at ud af den årlige nordiske produktion på 12,3 milliarder kg mælk, kommer omkring 3,7 milliarder kg mælk fra AMS-besætninger.

Flest i Danmark

De fleste AMS-besætninger findes i Norge, hvor der ved årsskiftet 2015/2016 var 1.554 be- sætninger med 1.620 AMS-bokse.

De fleste AMS-bokse er dog i Danmark, hvor mange finder 2.194 bokse i 774 besætninger. Størrelsesmæssigt er de danske besætninger langt større end i de andre nor- diske lande med 2,8 bokse pr. besætning i gennemsnit. Svenske landmænd kommer derefter med 1,8 bokse pr. besætning i gennemsnit, mens de øvrige lande har mindre end 1,4 bokse pr. besætning i gennemsnit.