Øko-mælkeproducent Tove Ellegaard og Økologisk Landsforening inviterer til staldbesøg på Ellegaard ved Varde med overskriften 'flere levende kalve'.

Historisk set har der været en for høj dødelighed hos økologiske kalve på malkekvægsbedrifter. Men en fokuseret indsats i branchen har siden 2001 reduceret kalvedødeligheden med 40 procent, og i 2015 nåede man et rekordlavt niveau.

Men den skal endnu længere ned. På Ellegaard ved Varde driver Tove Ellegaard og hendes man Torben en økologisk mælkeproduktion med 125 malkekøer. Her er der et stort fokus rettet mod kalvene, og bedriften er stort set hvert år at finde i top ti procent, når det gælder kalvenes overlevelse.

Der skal helst slet ikke være nogen kalve, der dør for mig

- Tove Ellegaard, økologisk kvægproducent

- Der kan selvfølgelig ske uheld, som vi ikke er herrer over, men målet er at ligge i den allerbedste gruppe. Der skal helst slet ikke være nogen kalve, der dør for mig, siger Tove Ellegaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Onsdag den 17. februar kl. 10 - 12 bliver der mulighed for at kigge Tove over skulderen og tanke tips og tricks, når hun er vært for et bedriftsbesøg arrangeret af Økologisk Landsforening. Tove Ellegaard vil demonstrere og fortælle om de redskaber og metoder, hun benytter for at opnå de gode resultater. Det er ikke mindst vigtigt her i de kolde vintermåneder, hvor dødeligheden generelt er højest.

Kvægrådgiver Søren Lykke-Jensen, ØkologiRådgivning Danmark, giver desuden gode råd og erfaringer videre fra ØkoKalvekampen, hvor fem hold mælkeproducenter konkurrerer om at sænke kalvedødeligheden mest muligt - med stor succes.

Laveste kalvedødelighed

Økologiske mælkeproducenter præsterede i 2015 den hidtil laveste kalvedødelighed på 7,8 procent. Men den kan bringes endnu længere ned med en fokuseret indsats, viser erfaringer fra praksis.

Økologiske mælkeproducenter har haft succes med at nedbringe andelen af kalve, der dør i det første halve leveår. Indberetninger til Kvægdatabasen viser, at faldet er på hele 40 procent siden 2001, så dødeligheden i dag er den laveste nogensinde og tæt på landsgennemsnittet på 7,2 procent.

Andelen af dødfødte er i samme periode reduceret med en tredjedel og ligger nu en anelse lavere end i konventionelle besætninger.

Opgørelsen er baseret på indberetninger til Kvægdatabasen. Tallene afslører stor variation mellem top og bund. I den bedste tiendel af besætningerne dør 2,3 procent af kalvene. I den ringeste tiendedel af besætningerne dør 16,5 procent, viser en aktuel analyse fra Seges på tværs af driftsformerne. Der er derfor gode muligheder for at nedbringe dødeligheden yderligere. Økologisk Landsforening sætter fokus på problemstillingen i 2016 med indsatsen 'Flere levende kalve' i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger.