Flere og flere af landbrugets midler kanaliseres over i forskellige tilskudsordninger. Hver enkelt landmand bør derfor overveje, hvordan han kan få del i midlerne. Helt aktuelt kan der søges om 20 procent tilskud til kvægstalde og slagtesvinestalde - og det er ofte den sidste finansiering, der er vanskelig at få på plads.

Kvægstaldstilskud er snart

Hvis man som kvægbruger har bygge- eller renoveringsplaner, der er tæt på realisering, så er det nu man skal kontakte sit tilskudsteam. Der er ansøgningsfrist for tilskud til kvægstalde - både konventionelle og økologiske - den 24. maj. Så hos Sønderjysk Landboforening sidder Kjell Klemmensen og hans kollegaer klar til at sætte turbo på. Kjell Klemmensen opfordrer til hurtig handling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ikke meget tid at løbe på. Der skal hurtigt laves en vurdering af projektet, hvis du skal have en ansøgning med i denne omgang. Sammen ser vi på, om dit projekt støtteberettiget. Om det giver en god økonomisk effekt, så det får høj prioritet. Og vi er klar til miljø- og byggeansøgning, hvis det ikke er på plads siger Kjell Klemmensen fra tilskudsteamet hos Sønderjysk Landboforening.

Det kan du søge om

Der gives tilskud til både nybyggeri, tilbygning og renovering af eksisterende kvægstalde. Konkret gives der støtte til tre typer byggeomkostninger:

1. Basisstald - det er f.eks. sengebåse og kælvningsbokse

2. Miljø- og dyrevelfærdstilkøb - f.eks. ensilagesilo og gyllebeholder

3. Malkning og mælkeopbevaring - malkerobot, malkestald og mælketank

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskudsprocenten for alle tre kategorier er 20 procent af en fast pris, som fremgår af vejledningen til tilskudsordningen. I det hele taget er der mange forhold at tage i betragtning - og der er skærpede krav i forhold til den seneste tilskudsrunde. Kjell Klemmensen forklarer:

- I forhold til renovering betyder skærpelsen, at en renovering som minimum skal omfatte elinstallationer, VVS samt ventilation og inventar, f.eks. vandkar, kobørster, madrasser, gardiner, siger Kjell Klemmensen.

Tilskud til svinestalde

I maj måned åbner tilskudspuljen til modernisering af slagtesvinestalde med ansøgningsfrist den 16. august. Her forventer Kjell Klemmensen, at konventionelle producenter kan opnå mellem 320 og 860 kroner pr. stiplads, afhængig af om det er totalrenovering, en tilbygning eller et barmarks-projekt. Økologer skal søge støtte på baggrund af to sammenlignelige, skarpe tilbud.