Lyt til artiklen:

Sådan får du mere arbejdsglæde i farestalden

00:00
Hastighed: ???x
02:42

Tirsdag den 19. marts samledes Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og SEGES Innovation til et inspirerende seminar omkring optimering af produktionsflow og medarbejdermotivation i farestalde. Griserådgiver Nikolaj Stidsen fra Velas præsenterede en række tiltag og strategier, der kan reducere stress og øge motivationen blandt medarbejderne.

Det skriver Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris på deres egen hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stabilisering af produktionsflowet

Nikolaj Stidsen understregede vigtigheden af et stabilt produktionsflow, hvor man undgår store udsving i antallet af faringer fra uge til uge. Dette opnås blandt andet ved at sikre en jævn fordeling af faringerne over flere uger frem for at opleve høje spidser i antallet af faringer på en enkelt uge, hvilket kan overvælde både grisene og medarbejderne.

Brunstsynkronisering

For at forbedre produktionsflowet foreslog Nikolaj Stidsen brug af brunstsynkronisering af polte samt en ensartet fravænningsproces. Ved at synkronisere brunsten hos poltene og sikre et konstant antal fravænnede søer, kan man skabe mere stabile forhold i farestalden og dermed mindske stressniveauet hos både dyr og medarbejdere. Desuden anbefalede han at have en reserve på 5 procent forsikringssøer for at imødegå eventuelle udsving.

Fleksible Løsninger

Nikolaj Stidsen præsenterede også en fleksibel tilgang til styring af løbninger, hvor man vurderer søernes kvalitet og planlægger antallet af fremtidige løbninger i overensstemmelse hermed. Denne metode giver mulighed for dynamisk tilpasning og sikrer en mere effektiv drift.

Alternativ Tilgang: Traditionel Planlægning

For landmænd uden mulighed for brunstsynkronisering anbefalede Nikolaj Stidsen en mere traditionel tilgang, hvor man nøje observerer og registrerer søernes brunstcyklus og ud fra dette planlægger antallet af fremtidige løbninger. Selvom denne metode kræver mere opmærksomhed og planlægning, kan den stadig sikre en stabil produktion.

Planlægning som Nøgle til Succes

I sidste ende understregede Nikolaj Stidsen vigtigheden af planlægning for at sikre en motiveret og effektiv arbejdsstyrke. Ved at have klare planer og procedurer kan man undgå stress og demotivation blandt medarbejderne og dermed opretholde både arbejdsglæde og produktivitet i farestalden.