Lyt til artiklen:

Kompensation for frostskadede roer

00:00
Hastighed: ???x
02:02

Denne sæson har frostvejret har udfordret roekampagnen, og det får nu Nordic Sugar til at udbetale kompensation udover det aftalte.

Støtten ydes til dyrkere, der ikke har fået taget alle deres roer op og dyrkere, der har fået kasseret hele roekuler på grund af frostskader.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Denne kompensation er udover, hvad der er beskrevet i Brancheaftalen og Leveringskontrakten. Endvidere udvides perioden for selvforsikringsordningen, og Nordic Sugar tilfører denne ordning ekstra midler, oplyser virksomheden.

Frostvejr og ombygning stopper roekampagnen i Nykøbing

Se også:

Frostvejr og ombygning stopper roekampagnen i Nykøbing

Roer, der ikke er taget op, kompenseres med 1.800 euro per hektar, hvilket svarer til cirka 13.400 kroner.

Roer, der er taget op, men efterfølgende er blevet kasseret på grund af frostskader kompenseres med 2.260 euro per hektar, som svarende til cirka 16.800 kroner.

Selvforsikring

Nordic Sugar oplyser, at de tilfører yderligere midler og perioden for den aftalte selvforsikring bliver udvidet.

Den aftalte selvforsikring for leverancer efter den 20. januar, som findes i brancheaftalen, gælder, hvor der er skrabet en del af en roekule af med ellers procesegnede roer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Roeoptagningen har drillet på Elmegården

Se også:

Roeoptagningen har drillet på Elmegården

Den kasserede mængde roer, minus 40 tons, kompenseres med 36 euro per tons svarende til cirka 268 kroner per tons rene roer. Det er mere, end hvad der er aftalt, men Nordic Sugar har besluttet at tilføre de ekstra penge.

Desuden udvides ordningen, så den omfatter roer leveret efter 13. januar. Det kræver dog, at man selv indberetter afskrabede mængder, hvis man har leveret i den udvidede periode. Den indberetning skal ske senest 11. marts.

Udbetaling af kompensation forventes at blive ultimo marts 2024.