sonsoreret-indhold

Automatisk oplæsning:

Udnyt tidlig såning som efterafgrøde

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Man bør vælge hybrid-sorter til tidlig etablering, da mange konventionelle sorter har for kraftig vækst, når de sås tidligt.

Vinterhvede, vinterrug og vinterbyg, som er sået før den 7. september, tæller med som målrettet efterafgrøde. Reglerne til kommende efterår er forbedret, så tidligt sået vintersæd kan erstatte traditionelle efterafgrøder i forholdet 1:2, og derved reducere arealet med efterafgrøder, som er forholdsvis dyre at etablere.

Tidlig såning

Udbytte-potentialet øges ved tidlig såning i afgrøder og ved at så sorter, som er velegnede til dette formål. Syngenta har udviklet hybridvinterbyg-sorter, som er særdeles velegnede til tidlig såning. Hybriderne har en krybende vækst i efteråret med en god rodudvikling, og med mange varmegrader i efteråret opnås en tilpas buskning. Hybridvinterbyg-sorterne kan etableres med et lille planteantal (110 - 130 planter pr. kvadratmeter), hvilket har vist sig i praksis at være tilstrækkeligt til at opnå 650 aks til høst, som er det optimale for topudbytte. En lang række konventionelle sorter af vinterbyg er ikke velegnede til tidlig såning, da de har en kraftig vækst og ligefrem kan gå i leje i efteråret, hvis de etableres tidligt.

Tidlig såning af vintersæd kan give større udfordringer med nogle ukrudtsarter, herunder græsukrudt. Derfor er det vigtigt, at man kender sit ukrudt og derefter har en strategi klar, så man er forberedt på at få det bekæmpet i efteråret. Her er det vigtigt at vide, at hybrid vinterbyg konkurrerer særdeles godt med græsukrudt på grund af den meget vegetative og meget skyggende vækst. Ved tidlig såning bør man også være særligt opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot. En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendigt i efteråret, hvis der er høje gennemsnitstemperaturer, som kan fremme lusenes udvikling.

Hvad siger landmændene:

"Jeg sår den første uge i september, gerne allerede 1. september, så jeg kan tælle det med i efterafgrødeberegningerne"
- Jan Skovhøj

"Vi sår den første uge i september, dels for at få den med i efterafgrødeberegningen, og fordi det plejer at give en flot vinterbyg - plus, man sparer udsæd ved at så den tidligt"
- Lars Storm

"Grundlaget blev lagt i efteråret. Nu skal marken bare holdes ved lige, så jeg kan holde det fulde udbyttepotentiale, indtil vi høster om fire måneders tid"
- Bo Ritterbusch