Abonnementsartikel

Arlas acontopris vil forblive uændret for juni 2020.

Arlas acontopris for konventionel mælk forbliver uændret fra 1. juni 2020, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 248,8 DK øre/kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arlas acontopris for økologisk mælk forbliver uændret fra 1. juni 2020. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 309,4 DK øre/kg.

Følgerne af covid-19-krisen kan stadig mærkes overalt på markedet. Priserne faldt betydeligt i alle råvarekategorier i løbet af marts og april. Ved indgangen til maj ser det ud til, at en vis grad af stabilitet er vendt tilbage, i hvert fald i øjeblikket, men på disse nye lavere niveauer. Med den usikkerhed, der stadig hersker med hensyn til, i hvilken grad markeder og i særdeleshed foodservice genåbner, er det vanskeligt at vurdere, hvordan markederne vil udvikle sig. Det økologiske marked er ramt på tilsvarende måde.

På grund af den nuværende situations fortsatte indvirkning forbliver udsigterne usikre med sandsynlighed for en yderligere negativ udvikling.

Markedsoversigt

Det er stadig for tidligt, ud fra officielle statistiske opgørelser, at vurdere covid-19's indvirkning på den globale mælkeproduktion, da vi kun har tal frem til marts. I det første kvartal øgedes mælkemængderne fortsat hos de fleste eksportører og gjorde presset fra covid-19's indvirkning på markederne større. Vi begynder snart at kunne se om de forskellige ordninger, der er indført for at reducere mængden, har haft en virkning, når mængderne for april begynder at blive indberettet.

Mælkeproduktionen i EU steg med ca. 1,7 % i marts, sammenlignet med sidste år, og bragte vækstraten år til dato op på 2,8 % (inklusiv den ekstra dag i februar). I USA fortsatte den, i første omgang, stærke vækst for året ind i marts måned, men der er nu tegn på, at bestræbelserne på at reducere mælkeproduktionen begynder at få en effekt, idet majproduktionen ser lavere ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er ikke længere rapporter om mælkedumpning. New Zealands produktion falder fortsat, væksten i marts var -1,9 % sammenlignet med sidste år. Både Argentina og Australien viste en kraftig vækst i marts med henholdsvis 6,4 % og 7,0 %, men dette skal ses på baggrund af store fald året før.

I april fortsatte den stærke nedgang i råvarepriserne i alle kategorier, selv om en vis stabilitet på de nye lavere prisniveauer synes at præge markederne i starten af maj, da forskellige statsstøttede pakker. Såsom støtte til privat oplagring i Europa og indkøbsprogrammet for mejerivarer i USA, begynder at få en effekt, og nogle dele af verden starter genåbningen af samfundet, skriver Arla i pressemeddelelsen.

Ostepriserne, både gul ost og mozzarella, har stabiliseret sig efter de første store fald som følge af nedgangen i efterspørgslen og producenternes deraf følgende behov for at tømme deres lagre.

Efterspørgslen begynder at vende tilbage til markedet, med en fortsat stærk efterspørgsel fra detailhandelen og en langsom åbning af foodservice i hele Europa. Med fortsat lockdown i USA er der dog stadig mulighed for, at eksporten fra USA kan true den nuværende stabilitet, såfremt regeringens indkøbsprogram ikke kan tømme de overskydende ostelagre i USA.

Priserne på sødmælkspulver er forblevet relativt stabile som følge af fortsat god efterspørgsel. Frygten for at europæisk skummetmælkspulver kan ende med intervention synes ikke at være begrundet, og de aktuelle priser ligger fortsat under niveauet på €2,0/kg. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Smørpriserne i Europa har hurtigt stabiliseret sig efter de betydelige prisfald i marts og april, og på trods af forventningerne til de fremtidige priser vil de stadig ligge omkring niveauet på €2,7/kg.