Abonnementsartikel

Husdyrgødning og affald fra husholdninger kan omdannes til bakteriel protein og bruges i fodring af smågrise.

En kompliceret fermeteringsproces med metangas og bakterier kan omdanne gas til brugbar proteinkilde til blandt andet smågrise, men også kvæg og fisk kan på sigt få glæde af proteinet.

Virksomheden Unibio har bygget et stort fermeteringsanlæg i Rusland med metangasspisende bakterier, der i øjeblikket producerer et tørstof ud af metangas, der kan anvendes i foder. Anlægget producerer 6250 ton protein om året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Unibio samarbejder med Danish Agro om at få testet proteinet på smågrise.

I løbet af foråret 2020 går forskerne på Foulum i gang med at fordøjelseteste proteinet på grise. På samme tidspunkt bliver samme produkt testet på grise 7-30 kg hos en landmand, hvor man vil teste vækst og foderforbrug. Til august bliver det bakterielle protein afprøvet hos forsøgsbesætningen hos TestGris ved Herning.

De foreløbige resultater viser, at smågrisene godt kan lide produktet, fortæller Arne Ringsing, Danish Agro.

Danish Agro forventer sig meget af produktet, og har forhåbninger om at proteinet kan afløse fiskemel og sojaprodukter.

Unibio regner med at produktet kommer på markedet i løbet af 2021.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere om alternative proteinkilder i Hyo.

Alternativer-til-soja

Stjernestov-i-svinefoder