Abonnementsartikel

Undersøgelser typer på, at dronefoto kan vise, om plantetallet overalt i marken er som planlagt, og om planterne står enkeltvis eller i klynger.

En vurdering af plantebestanden med drone giver mulighed for at spotte majsmarker eller områder i majsmarkerne, hvor plantetallet ikke er som planlagt. Det giver mulighed for at undersøge, om afvigelsen for eksempel skyldes:

- at der ikke er sået det planlagte antal frø pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- at frøene er sået i klynger.

- at såbeddet ikke har været godt nok tilberedt.

- at fugle har ædt frøene.

Dronen skal være monteret med et RGB-kamera med en opløsning på maksimum 1,5 centimeter pr. pixel (og gerne mindre). Der flyves i en passende højde, for at opnå en tilstrækkelig stor opløselighed i billederne. Billederne skal sammenflettes (stitches) for eksempel i programmet Solvi, som har en funktion, som kan estimere plantetallet. Flere DLBR-virksomheder råder over droner og har mulighed for at udføre plantetælling med drone, skriver Seges Landbrugsinfo i et notat.

Plantebestand

To forsøg med majssorter med 105 sorter er overfløjet med drone monteret med et RGB-kamera på fem tidspunkter i vækstperioden. Umiddelbart før høst er der foretaget en manuel optælling af planterne i parcellerne. Billederne er behandlet i programmet Solvi, og der er udviklet algoritmer for at forbedre prædiktionen med Solvi.nu. Seges og Teknologisk Institut undersøger muligheden for at få denne korrektion implementeret i Solvi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plantehøjde

Med henblik på forsøgsarbejdet i majs, har undersøgelsen også vist, at plantehøjden kan bestemmes ud fra blandt andet dronens højdekort. Det kræver, at plantehøjden måles manuelt i f.eks. 4 hjørneparceller, og at der høstes en 3 m bræmme fri omkring forsøget.

Undersøgelser i Landsforsøg i 2019 tyder på, at dronefoto også kan anvendes til monitering af plantedække, udbytte og indhold af tørstof og protein, skriver Landbrugsinfo.

Plantedækning

Især i økologisk dyrkning af majs, er det vigtigt at vælge en majssort, som dækker jordoverfladen så tidligt som muligt for at konkurrere mod ukrudt. I den konventionelle dyrkning af majs er det vigtigt, at majsen ikke bliver så tæt, at den udkonkurrerer efterafgrøden. I de to majssortsforsøg med 105 sorter i 2019 varierer sorternes dækning af jordoverfladen i begyndelsen af juli mellem 68 og 88 procent. Umiddelbart før høst varierer dækningen mellem 49 og 86 procent.

Udbytte og indhold

Foreløbige undersøgelser af dronefoto, som er taget med multispektralt kamera i Landsforsøg i 2019, tyder på, at digitale dronefoto også kan anvendes som grundlag for monitering af udbytte og indhold af tørstof og protein i majs. En prognose i juli for udbyttet kan anvendes til at vurdere, om der er behov for indkøb af suppleringsfoder. En prognose for tørstofindholdet kan bruges som beslutningsstøtte til at vælge det rigtige høsttidspunkt. Viden om proteinindholdet i majsmarker kan bruges ved næste års gødningsplanlægning til at vurdere, om der er majsmarker, som får for lidt kvælstof, og om der er majsmarker, som kan nøjes med mindre. Er proteinindholdet i majs mindre end syv procent, er det sandsynligt, at kvælstof begrænser udbyttet. Seges er i gang med at undersøge, om det også er muligt at monitere udbytte og indhold af tørstof og protein på grundlag af digitale data målt fra satellit.