Abonnementsartikel

Kina hævder, at antallet af tilfælde er faldende. I Belgien har man inddraget yderligere områder, hvor den offentlige adgang begrænses. Filippinerne har lukket for import af tysk svinekød med henvisning til risiko for afrikansk svinepest.

Kina har i løbet af de seneste måneder iværksat tiltag, der blandt andet indebærer, at der i langt højere grad end hidtil vil blive testet både i besætninger og på slagterier. Det har medført, at lagre med svinekød er blevet tømt, således at man ikke risikerer, at smittede kødpartier på et senere tidspunkt skal komme til at forstyrre billedet. Tømning af de kinesiske lagre har medvirket til en mindre import af svinekød, end mange nok havde forventet for nogle måneder siden. Nu hævder de kinesiske myndigheder så at have fået smittespredningen så meget under kontrol, at der findes et faldende antal nye smittede dyr/besætninger, skriver Tican i en pressemeddelelse.

I Belgien er det hidtil lykkedes at isolere smitten til bestanden af vildsvin. Der er indtil ultimo juni 2019 fundet i alt 823 positive vildsvin ud af knap 3.200 testede, og tilsyneladende pågår der fortsat en spredning i bestanden. På den baggrund har man udvidet det område, hvor menneskelig færdsel ikke må finde sted, med yderligere 7.000 ha, således at det samlede område med restriktioner nu udgør 21.000 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Filippinerne har i hvert tilfælde for en periode sagt stop for import af svinekød fra Tyskland. Baggrunden herfor er, at der i et parti kød fra Tyskland kunne påvises, at der indgik 250 kg svinekød af polsk oprindelse, og det fik de filippinske myndigheder til at reagere, skriver Tican.