Abonnementsartikel

Statens Serum Institut har offentliggjort tal for, hvor mange MRSA-tilfælde, der blev fundet i Danmark i 2018. Antallet af husdyr-MRSA er på samme niveau som de fire forgående år.

I alt nåede antallet af nye MRSA-tilfælde op på 3.669 i 2018. Det var en anelse højere end i 2017, hvor der blev registreret 3.579 tilfælde.

I 588, svarende til 16 procent, af tilfældene var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket stort set er samme antal som i 2017. Her blev 581 af tilfældene registreret som importerede tilfælde, skriver Statens Serum Institut.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev i 2018 registreret 16 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner med i alt 111 MRSA-tilfælde.

Seks af udbruddene var på neonatalafdelinger, hvor et enkelt stort udbrud alene omfattende 59 tilfælde på fire forskellige neonatalafdelinger i landet. De resterende udbrud var hver især på to til otte tilfælde.

Husdyr-MRSA

Færre uden husdyrkontakt fik husdyr-MRSA. Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var i 2018 på 1.215 og dermed på samme niveau som de fire foregående år.

I 2018 var der et fald i antallet af personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398 i forhold til året før (87 personer i 2018 mod 98 i 2017).

- Dermed ser spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ikke ud til at stige til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene, siger sektionsleder Anders Rhod Larsen fra SSI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2018 blev der konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. To af patienterne døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.