Lyt til artiklen:

Smittet med svineinfluenza på slagteri

00:00
Hastighed: ???x
03:33

Abonnementsartikel

Statens Serum Institut har fundet en influenzavariant hos en medarbejder på et dansk slagteri, der i november blev smittet på sit arbejde. En lignende virusvariant blev fundet i tre besætninger i 2021.

Statens Serum Institut (SSI) påvist i januar et tilfælde af influenza hos en medarbejder ansat på et dansk slagteri med en virusvariant, der formentlig stammer fra svin, skriver SSI på sin hjemmeside.

Personen var rask inden smitten, men blev udsat for et alvorligt sygdomsforløb med hospitalsindlæggelse. Alt tyder på, at der er tale om et enkeltstående smittetilfælde. Det skønnes ikke, at der er smitterisiko mellem mennesker, skriver instituttet.

Fundet af virusvarianten skete via den nationale influenzaovervågning på Statens Serum Institut (SSI)

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Prøven fra medarbejderen blev taget i slutningen af november 2021, hvor patienten blev indlagt på hospitalet nogle dage med akut opstået alvorlig sygdom.

Statens Serum Institut ønsker ikke at oplyse, om personen blev smittet på slagteriet fra et levende eller dødt dyr. SSI ønsker heller ikke at oplyse, navnet på slagteriet eller om personen er rask igen eller om personen har senfølger.

Seniorforsker ved SSI, Charlotte Hjulsager, oplyser, at der findes en lang række forskellige varianter af svineinfluenza, som man holder øje med. Slagterimedarbejderen blev smittet af typen H1 pdm N1 av-varianten.

- Det er ret sjældent, vi ser smitte med svineinfluenza fra dyr til mennesker. Faktisk så vi det første smittetilfælde i Danmark i 2021, men vi kender smitten fra udlandet, fortæller seniorforskeren.

Kun påvist i svin

Den smittede patienten blev nøje undersøgt, og det eneste, man fandt, var influenzavirus, der blev påvist i en prøve fra luftvejene. Ved en nærmere analyse af det pågældende influenzavirus fra prøven fandt man ud af, at det drejer sig om et virus, der hidtil kun er påvist i svin.

Det vurderes, at patienten er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde på et dansk svineslagteri.

Forbundet for slagteriarbejdere NNF har ikke kendskab til, hvilken person der har været smittet eller på hvilket slagteri. NNF oplyser, at de har forsøgt at få flere detaljer om den smittede for at sikre, at den pågældende kunne få erstatning, hvis der opstår langtidsvirkninger fra smitten, men det er ikke lykkes NNF at få oplysningerne.

SSI har ikke kendskab til yderligere relaterede tilfælde i Danmark. Og der er heller ikke ved laboratorieovervågningen blevet påvist andre tilfælde med dette virusvariant.

Endvidere skønnes det ikke, at der ikke er risiko for yderligere smitte mellem mennesker, oplyser SSI.

Tre tilfælde i 2021

Lignende influenzavirus fra svin blev påvist i tre danske svinebesætninger i 2021. I den nationale overvågning af influenza hos svin har man påvist svineinfluenza, der i høj grad ligner det virus, man nu har fundet hos den smittede medarbejder på slagteriet.

Det er kendt at svineinfluenzavirus findes i danske svinebesætninger.

I starten af 2021 blev der også fundet et tilfælde af smitte med svineinfluenzavirus hos en dansk borger. Det nye tilfælde på slagteriet har dog ikke noget med det tidligere tilfælde at gøre.

SSI vil fortsætte med at overvåge forekomsten af disse typer af influenzavirus. Både hos danske patienter og som del af overvågningen af influenzavirus i danske svinebesætninger.

Læs mere om virusvarianten.

Læs mere om overvågningen.