På efterårsmødet hos Dansk Veterinær Hyologisk Selskab (DVHS) var det overordnede faglige tema aktuelle virus trusler. Et af emnerne var: Smitte med husdyr-MRSA. Her blev der diskuteret om støvmaske skal være obligatorisk for dyrlæger.

-Vi bevæger os på grænsen til et maskepåbud for dyrlæger. Så klar var meldingen fra Anders Rhod Larsen, sektionsleder på Statens Serum Institut i sit indlæg omhusdyr- MRSA. Instituttet har startet et projekt op, som skal undersøge, hvor mange danske svinedyrlæger der er bærer af husdyr-MRSA. Forsøg skal vise om MRSA spredes til nærmeste familie.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Undersøgelser viser, at støvmasker beskytter effektivt mod MRSA. Stort set alle, der kommer i en svinestald, bliver forurenet med husdyr-MRSA. Støvmasken reducerer antallet af bakterier og hvor lang tid der går før MRSA bakterierne er væk.

Læs mere om MRSA og smitte i næste nummer af Hyo.