Abonnementsartikel

Aarhus Kommune har et mål om at fordoble kommunens naturareal med 100 nye hektar om året. Men kommunen kan ikke leve op til sine egne ambitioner i naturkvalitetsplanen fra 2013.

I Aarhus Kommune var ambitionerne i 2013 at skaffe mere natur, da byrådet vedtog en naturkvalitetsplan om en fordobling af naturarealet fra 2000 hektar til 4000 hektar i 2030, skriver Århus Stifttidende.

En status-opdatering på naturkvalitetsplanen, som teknisk udvalg har på sit møde onsdag 8. april, fortæller, at kommunen ikke kan leve op til den ambitiøse plan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en stor udfordring at nå målet om 100 hektar mere natur hvert år. Det skyldes, at "de lavt hængende frugter" er høstet ved grundig registrering af beskyttet natur, skriver Louise Pape Rydahl, forvaltningschef, Plan og Miljø i opdateringen.

Kommunen vil nu forsøge at skaffe midler til naturprojekter ved at søge fonde og gennem EU-projekter,

Naturområdet Geding-Kasted Mose, udenfor Aarhus, hvor kvæg, vandbøfler og vilde heste græsser på 150 hektar eng, mose, overdrev og tidligere landbrugsjord er netop etableret gennem fondsmidler.

Magistratsafdelingen i Aarhus Kommune har i forbindelse med anlægsprioriteringen ved budgettet for 2010 fremsendt et forslag om, at byrådet afsætter penge til flere bynære skove og rekreative områder, skriver Århus Stifttidende.