Abonnementsartikel

Udenlandske medarbejdere kommer oftere til skade end danskere, der arbejder i landbruget. LandboSyd, Seges og Arbejdstilsynet indkalder derfor til temamøder, hvor der bliver rig mulighed for at lære af gode erfaringer og få nye input om sikkerhed, når medarbejderne har udenlandske rødder.

Landbruget er et erhverv med mange risici. Det gælder ikke mindst for de udenlandske medarbejdere. Tal fra Arbejdstilsynet viser, at udlændinge stod for 20 procent af de anmeldte arbejdsulykker i landbruget i 2016. På arbejdsmarkedet generelt tegner udlændinge sig for 7 procent af samtlige anmeldte arbejdsulykker.

Det er baggrunden for to temamøder i maj, hvor landbrug med udenlandske ansatte indbydes til i fællesskab at drøfte de særlige vilkår, der er for sikkerhedsarbejdet, når man har udlændinge ansat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ofte udfordringer med sprog eller kulturforskelle, der er årsag til ulykkerne. Mange landmænd efterlyser da også hjælp til, hvordan man får den gode dialog om sikkerhed med de udenlandske medarbejdere. Det er den proces, vi forsøger at hjælpe med at få sat i gang, fortæller Marianne Norup, arbejdsmiljøkonsulent i Seges, der arrangerer møderne sammen med LandboSyd og Arbejdstilsynet.

På møderne bliver der lejlighed til at drøfte sine udfordringer og lade sig inspirere af oplæg fra Adri Peereboom, hollandsk driftsleder, der har flere nationaliteter i medarbejderstaben. En veloplagt dialog på scenen mellem Karsten Zacho, Arbejdstilsynets koordinator for tilsyn i landbruget i Syddanmark og LandboSyds Dennis Calender vil også give stof til eftertanke og gode ideer til egen bedrift.

Møderne er gratis for ejere, ledere og medarbejdere. Tilmelding ønskes af hensyn til serveringen af sandwich og kaffe. Møderne holdes 9. maj i Aabenraa og 23. maj i Kolding. Mere information og tilmelding på landbosyd.dk/kalender.