Abonnementsartikel

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter fastholder anbefalingen til deres medlemmer om ikke at skrive under på mælkeleveringsaftalen.

I et brev til samtlige medlemmer skriver LDM: Lad være med at skrive under.

- Begge LDMs advokater har set brevet fra Arla igennem og den samstemmende tilbagemelding er desværre, at brevet ikke ændrer på den juridiske vurdering af aftalen, skriver LDM i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I brevet udsendt af Arla 26. april fremgår det at:

- Det skal dog stå helt klart, at hvis du som dansk eller svensk medlem ikke ønsker at underskrive, fortsætter dit medlemskab i Arla Foods amba, skriver Arla.

Bestyrelsen for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter holdt møde tirsdag, og holdningen var enstemmigt, at man står sig bedst ved ikke at skrive aftalen under. Ligeledes opfordrer LDM stadig til at man trækker sin underskrift tilbage, hvis man har skrevet under på grund af den oprindelige trussel om at blive ekskluderet.

- Foreningens krav er slet ikke imødekommet, og selv den tilsyneladende opblødning af fortroligheds-paragraffen er stadig en væsentlig indskrænkning i forhold til de gældende regler i dag. Det er fair nok, at man ikke må dele fortrolige oplysninger med konkurrenter, selv om der måske ikke er så mange af dem i Danmark, er det en aktuel og fair bestemmelse i udlandet. Men man må tilsyneladende heller ikke deltage i pressen vedrørende Arla-forhold, og det er ikke acceptabelt, idet pressen i dag er en væsentlig kanal til informationsudveksling, skriver foreningen.

Fair dialog

Paragraf 15 er stadig uændret, altså bestyrelsen kan stadig egenhændigt ændre hvad som helst i aftalen med tre måneders varsel, så i princippet kan teksten i brevet ophæves 2. juni med effekt fra 2. september, hvis Arla Foods vil det, skriver LDM.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I brevet fra Arla fremgår det også at:

- For at bringe orden og lige vilkår for alle medlemmer i Arla Foods amba valgte bestyrelsen at udsende den nye aftale til samtlige medlemmer.

Aftalen, som er individuel ifølge paragraf 1.2, giver ikke lige vilkår. Der er stor juridisk forskel på en generel regel og en individuel aftale, og der er uden tvivl en grund til ordvalget i aftalen, skriver LDM.

- Som tidligere omtalt ønsker LDM paragraf 13 om fortrolighed og paragraf 15 om bestyrelsens ejerskab over aftalen fjernet. I et demokratisk ledet andelsselskab skal det være repræsentantskabet, som er øverste myndighed i enhver henseende og i enhver sag. Den magt skal ikke delegeres til bestyrelsen, skriver LDM i pressemeddelelsen.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter vil endnu engang rette henvendelse til Arla Foods i håb om at komme i dialog om en fair aftale, som overholder de almindelige andelsretlige grundsætninger.