Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen svarer Maskinbladets chefredaktør efter sidste udgaves leder.

Chefredaktør Rasmus Dalsgaard kritiserer 26. januar i en leder med rette, at Landbrugsstyrelsen har foreslået, at høst af en hovedafgrøde skal ske senest 20. august, hvis man anvender MFO-græsudlæg.

Jeg er helt enig i, at det er et utroligt dårligt forslag. Kritikken bør dog rettes mod EU-Kommissionen, som med virkning fra 2018 har indført et sprøjteforbud på otte uger efter høst. Fra dansk side har vi påpeget uhensigtsmæssigheden i dette forbud. Og da det ikke var muligt at ændre forslaget, stemte vi naturligvis imod, da forslaget var til afstemning i Bruxelles.

Sprøjteforbuddet betyder allerede, at landmænd med græsudlæg i majs ikke længere vil kunne få den direkte støtte udbetalt i december, men må vente til ind i starten af næste år. Der skal dog ikke herske tvivl om, at hvis landmænd med MFO-udlæg i korn hverken kan nå at høste kornet til den 20. august eller efter 14 dages udsættelse, ja, så er jeg parat til at udsætte fristen yderligere - også selv om det så vil betyde, at udbetaling af landbrugsstøtten generelt så også må udskydes.

Rasmus Dalsgaard spørger, hvor fornuften er blevet af, når embedsmænd og ministerium behandler landmænd nedværdigende. Jeg synes egentligt, at det er et underlødigt spørgsmål, og jeg savner noget realitetssans fra chefredaktøren. Denne regering har gjort langt mere for landbruget end den tidligere regering. Hver eneste dag står vi på mål for dansk landbrug, arbejder på at udvikle dansk landbrug og på at skaffe dansk landbrug de bedst mulige vilkår. Det gør vi, fordi vi forstår landbrugets betydning for Danmark. Fordi, vi har landbrugets historie i erindringen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

At Maskinbladets redaktør vælger at være af en anden holdning, får os ikke til at stoppe det arbejde. Vi fortsætter i samme spor med at forbedre landmandens dagligdag.