Abonnementsartikel

Leverandørselskabet Ticans nye navn bliver Dangris.

Leverandørselskabet Tican a.m.b.a. afholdte den 14. december ordinær generalforsamling for selskabets andelshavere, hvor bestyrelsens indstilling til nyt navn blev godkendt. Selskabets fremtidige navn er derfor Dangris a.m.b.a.

- Det har lige siden salget af samtlige af vores aktier i selskabet Tican A/S til Tönnies ligget i kortene, at det ikke er holdbart at bruge samme navn - det giver desuden en del signalforvirring med hensyn til, hvem der er Tican og ikke. Derfor hedder vi fra dags dato Dangris a.mb.a., siger bestyrelsesformand Søren Overgaard.

Udover navneskiftet sker der ikke ændringer i selskabets formål og drift. Dangris a.m.b.a. er forsat et andelsselskab, hvis hovedformål er at sikre sine 220 andelshavere afsætning af slagtesvin og søer til Danmarks bedste pris. Hvor mange grise Dangris' medlemmer afsætter spænder fra få grise og op til 80.000, men i gennemsnit afsætter de 220 medlemmer 7.100 slagtesvin/år - en stigning på syv procent det seneste år.

- Trods det store spænd i leverandørstørrelse er det Dangris' fornemste opgave at alle - uanset størrelse - sikres den bedste markedspris i Danmark. Til at hjælpe med det arbejde har vi valgt at indkøbe uvildige rådgivning, som løbende skal lave benchmark på vores medlemmers afregningspriser, så vi sikrer, at vores aftager-Tönnies - betaler markedets bedste pris, fortsætter Søren Overgaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dangris arbejder også på at sikre medlemmerne i den nye Big-Data verden.

- Vi skal bidrage til at sikre den enkelte svineproducent indflydelse på og ejerskab over egne data, siger direktør i Dangris, Uffe Wiborg.

- Det handler både om at være med når det gælder ny teknologi, som kan bidrage væsentligt til produktionen, men også om at vi er meget opmærksomme på, hvem der får ejerskab af den opsamlede data. I de projekter, vi deltager i, er det meget vigtig for os, at det er svineproducentens data.

Resultatet i selskabets aflagte 2016/17 regnskab blev på godt 22 millioner kroner, som bliver udbetalt til andelshaverne. Herudover udbetaler Dangris a.m.b.a. 40 millioner kroner fra andelshavernes personlige konto. Dertil kommer desuden en loyalitetsbonus på 10 øre for alle kg leveret i 2017 - en aftale Dangris indgik med Tönnies i foråret 2017, en tid hvor slagterierne i Danmark havde travlt med at overbyde hinanden, og der opstod derfor et behov for at anerkende loyalitet, ifølge Søren Overgaard.

Tager man udgangspunkt i en producent, som har leveret 6000 grise årligt gennem de sidste seks-otto år til Dangris a.m.b.a., vil han kunne tillægge cirka 1,40 kroner til årets notering - eller godt og vel 700.000 kroner for de 6000 slagtesvin.

- Så jeg kan kun sige, at Tönnies har levet op til vores aftale om at levere en konkurrencedygtig pris på grisen, forsætter Søren Overgaard, som også ser positivt på fremtiden for samarbejdet med Tönnies, der slagter alle selskabets grise.

- Vi har en klar arbejdsfordeling - vi producerer grise, og Tönnies slagter og afregner til Danmarks bedste pris - både på resultat og i hånden.

Ifølge formanden er modellen, hvor man som slagtesvinesvineproducent skal opspare en stor mængde kapital i sit slagteriselskab, på vej på pension i Danmark.

- Jeg tror også, at det er den eneste vej til forsat at sikre stor slagtesvineproduktion i Danmark, så det er vi da stolte over at have været med til at sætte på dagsorden gennem handlen med Tönnies. Vi tror på, at vi har fået rystet posen godt og grundigt, og at den øgede konkurrence i Danmark har og fremover vil være med til at gøre hele kæden mere konkurrencedygtig til glæde for alle svineproducenter i Danmark, siger Søren Overgaard.

På generalforsamlingen blev den tidligere formand for LandboThy, Morten Yde, Snedsted, valgt ind i bestyrelsen som afløser for Tom Mortensen, Hurup som efter 11 år i bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille. Herudover var der genvalg til Jens Peter Jensen, Nykøbing og næstformand Jan Houe, Hurup.