LandboUngdoms Landspløjeudvalg ser frem til at byde pløjere med små eller store vendeplove med standard udstyr velkommen til efterårets pløjestævner.

Landboungdom har erfaret, at nogle af de unge afholder sig fra at deltage i vores pløjestævner, fordi de ikke har plove med specialudstyr, som der ses hos de traditionelle standard- og vendeplovsklasser, når LandboUngdom afholder pløjestævner landet over. Derfor er der nu oprettet en ny klasse, som hedder Farm-Klassen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kun standard udstyr

I denne nye Landboungdoms Farm-Klasse er kravet, at der kun må køres med standard udstyr - altså udstyr, som kan købes originalt til den aktuelle plov, dog vil det være accepteret, at der bruges uoriginale sliddele, ligeledes må der bruges hydraulisk topstang uanset fabrikat. Det vil sige, at det typisk er ploven, som man bruger derhjemme eller på arbejdspladsen, man stiller op med.

Minimum 3 furet vendeplove

Krav om at kunne deltage i Farm-Klassen er, at man har en tre furet vendeplov eller større, der er ingen grænser for, hvor store plovene kan være. Landboungdom forventer, at det typisk vil blive fire, fem eller seks-furede plove, som man vil få at se. Der bliver ingen aldersopdeling i klassen, det vil sige ingen junior og senior opdeling. Den tidligere klasse for store plove vil ophøre og blive erstattet af Farm-Klassen.

Nye deltager

Landboungdom håber, at vi med dette initiativ vil have lettere ved at få nogle unge med for første gang. Der er ingen forventninger til, at deltagerne justerer på ploven hele tiden, men derimod kan vise, hvad de kan med det materiel, som de kører med til dagligt - men selvfølgeligt drejer det sig om at have ploven rigtig justeret.

DM for Farm-klassen

Vinderne af Regionsmesterskaberne for Farm-klassen går videre til DM i pløjning, som i år bliver afholdt af Region Viborg LandboUngdom fredag og lørdag den 27. og 28. oktober på gården Peterslund på Limfjordsøen sydmors.