Abonnementsartikel

Vinterbyggen i sæson 2017 har lært os flere ting, som vi kan gøre bedre i 2018 sæsonen, fortæller Mogens Steenholt Mogensen fra Syngenta.

Vinterbyggen i sæson 2017 har lært os flere ting, som vi kan gøre bedre i 2018 sæsonen, fortæller fortæller Mogens Steenholt Mogensen fra Syngenta.

Mange havde, med rette, rigtig store forventninger til årets vinterbyghøst , grundet de tætte og veletablerede marker sæsonen igennem. Variationen i udbytte svinger enormt fra 55 hkg og helt op til godt 10 tons pr ha alt efter landsdel og bonitet.

Det er utrolig vigtigt at anvende midler med den bedste effekt mod Ramularia.

- Mogens Steenholt Mogensen fra Syngenta.

- Så en del har faktisk været godt tilfredse med bruttoudbyttet og det samlede kvantum. I de første landsforsøg er der høstet flotte udbytter omkring 10 ton pr hektar i de bedste sorter. Helt som forventet klarer hybriderne og de andre seks-radede sorter sig markant bedst, fortæller Mogens Steenholt Mogensen fra Syngenta, som dog påpeger, at der nærmest alle steder er om lav kernevægt uanset sort.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Bag dette gemmer sig et mere generelt mønster på årsager til det, påpeger han og kommer med fem skrape bud på at øge kernevægten:

- Tilpas udsædsmængde efter sort, jordtemperatur, såtid og langtids-vejrprognose. Tilpas gødningsmængde og tidspunkt efter antal sideskud i det tidlige forår. Placér normalt kun gødning i efteråret på sandjord, kold lerjord og ved sen såning samt i det nordlige del af landet. Det er vigtigt at have en klar strategi for vækstregulering på selve strået fra starten af- 1-2 gange med mindre doser anbefales. Og så er det vigtigt, at passe på alle bladsvampe - især Ramularia, hvor der skal anvendes SDHI-holdige produkter ved sidste behandling.

Udsædsmængde og såtid

- Hvis vi spoler tiden tilbage til sidste september forblev jordtemperaturen usædvanlig høj måneden igennem og i store dele over 15 grader, fortæller Mogens Steenholt Mogensen, hvor 15 grader samtidigt er maksimum for såning af eksempelvis Hybridsorterne.

- Mange trak, med rette, såtidspunktet med 8-10 dage men jordtemperaturen forblev høj på dette tidspunkt. Desuden var hele efteråret usædvanlig mild, og Mogens Steenholt Mogensen fortæller, at da efteråret gik på hæld fandt man Hybrid-marker med til 12-14 sideskud pr plante, som er dobbelt så mange som i et normalt efterår.

Det senere resultat blev for mange aksbærende skud pr. kvadratmeter, hvilket ifølge Syngenta vil resultere i en for lav kernevægt.

- Der er simpelthen ikke ressourcer nok i planten til at fylde kernerne op i kampen om lys, vand, næring.

Mindre plantetal

Nu kan man så spørge, om man skulle have ventet med at så vinterbyggen.

- Svaret er nej- for af hensyn til arbejdspres og det gode såbed måtte såarbejdet i gang, men i bagklogskabens klare lys kunne der med fordel have været etableret et mindre plantetal, uanset sort, fortæller Mogens Steenholt Mogensen, som påpeger, at det er vigtigt at kende sorternes buskningsevne på forhånd:

- Vi ved eksempelvis at Mercurioo busker sig mere end eksempelvis Bazooka- dette har vi justeret ind i vores dyrkningsvejledninger for de enkelte hybridvinterbygsorter, forklarer han

Fordel med startgødning

- På visse jordtyper som sand, lavbundsjorde, kolde lerjorde og deraf sen såning kan der med fordel placeres startgødning, og gerne en NP(K) holdig gødning, da det stimulerer plantevæksten og nedsætter risikoen for manganmangel. Jo længere man kommer nordpå - jo større er gevinsten for startgødning, forklarer Mogens Steenholt Mogensen.

Han påpeger dog, at valget afhænger af egne erfaringer på bedriften. Herunder også udbytte samt tildelt kvælstof til forfrugten.

- Høstes der eksempelvis lave udbytter i forfrugten - ja så er der sandsynligvis en pulje af kvælstof i jorden til rådighed for vinterbyggen, som der skal justeres for.

Han pointerer desuden, at det i marts er det et ?must? at komme ud i vinterbyg-marken og tælle sideskud og justere gødningsstrategien på den baggrund.

.- Hvis der er mellem syv og ti og dermed mange, skal der kun gives en lille mængde i starten. Resten skal tildels i slutningen af april eller staren af maj.

Vækstregulering flere gange

- De mange tætte marker øgede alt andet lige risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering- alt afhængig af sted, indsats, jordtype og kvælstofniveau begyndende man pletvis at se lejesæd i forbindelse med de første kraftige nedbørhændelser omkring 10. juni, beretter Mogens Steenholt Mogensen.

- Jo nærmere høst vi kom, jo flere marker og jo flere pletter begyndte at filtre sammen. Jo før det sker jo mindre og jo lettere bliver kernerne til høst.

Han fortæller, at vil man sikre sig bedst muligt mod lejesæd bør vinterbyggen vækstreguleres ad flere omgange med begyndende fra slut-buskning/beg strækning og frem til stakspidsen er synlig.

- Det er langt mere virksomt og skånsomt at behandle flere gange og med mindre doser.

Ramularia blev fatal

Ramularia-svampesygdommen blev ifølge syngenta den store synder i 2017 på både udbytte og især kernevægt.

- Kort efter skridning sås de første Ramularia-angreb og sygdommen brede sig hurtigt og voldsomt. Fotosyntesen gik i stå alt for hurtigt, da bladende blev ?brændt af? og planterne blev stresset- kernefyldningen blev hæmmet og markerne tvangsmodnede. Dette gik ud over både udbytte og især kernevægten

- Det er utrolig vigtigt at anvende midler med den bedste effekt mod Ramularia - nemlig SDHI-holdige produkter (Bell/propulse). I et landsforsøg fra LMO har disse løsninger, sammen med Elatus Era klaret sig markant bedst sammenlignet andre, ikke SDHI holdige løsninger. Største merudbytte på 19 hkg/ha var netop med Elatus Era.