Kurt Østergaard har pr. 1. december overtaget den administrative ledelse af TBS Maskinpower efter Jens Chr. Hundahl, der er blevet direktør i Dalbo.

Kurt Østergaard kommer med en solid baggrund som forstander på Grindsted Landbrugsskole og før det, var han konsulent med speciale i driftsøkonomi hos Sønderjysk Landboforening, landbrugsskolelærer på Ladelund Landbrugsskole og planteavlskonsulent i Holstebro. Han har med andre ord et indgående kendskab til landbrugserhvervet og dets aktører.

Kraftig trimning af forretningen

Jens Chr. Hundahl har ikke ligget på den lade side i de halvandet år, det er, siden ejerne Jens Hansen og Stig Jensen hentede ham ind som krumtap i forandringsprocesserne i den store maskinforretning med afdelinger i Toftlund, Brørup og Starup.

- Vi har trimmet TBS Maskinpower det seneste halvandet år. Agco's Route 66 vision er implementeret, så Toftlund- og Brørupafdelingerne nu er MF-centre, mens Starup specialiserer sig i Fendt og Challenger, butikkerne er blevet til PRO-butikker, TBS Grillshop er solgt fra, Stig er trådt ud af den daglige drift, og der er sket mange andre ting. Det har desværre også medført nogle personalemæssige nedskæringer, men ikke mere end vi nu er 58 ansatte, hvoraf de 23 er beskæftiget med service.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jens Chr. Hundahl skynder sig at understrege, hvor vigtig en rolle TBS Maskinpowers ansatte har spillet i hele forløbet.

- De der påstår, at folk i maskinbranchen ikke er omstillingsparate, kan godt ændre opfattelse. Vores teams er virkeligt trådt i karakter og har eksekveret beslutningerne i praksis,

Styr på butikken

Rent omsætningsmæssigt har ændringerne betydet et fald. Til gengæld er indtjeningen forbedret væsentligt, så der er overskud på driften i det netop afsluttede regnskabsår, og de forsigtige budgetter for indeværende år forudsiger et overskud før skat.

Det er med andre ord et "anderledes" firma Kurt Østergaard nu skal være administrationschef for, men også et firma, der har (gen)fundet dets ben at stå på, og på mange områder er væsentligt styrket i forhold til tidligere.

I den nye ledelsesstruktur er Jens Hansen, som er en af ejerne bag TBS Maskinpower, fortsat administrerende direktør og salgschef. Hans styrke og interesse ligger ude hos kunderne, så Kurt Østergaard skal i populær tale koncentrere sin arbejdskraft om at have styr på butikken og være katalysator i vedvarende justeringer og forbedringer i driften generelt og after sales service i særdeleshed.

Helle Madsen er fortsat regnskabschef, og de 3 afdelinger i Toftlund, Brørup og Starup har som hidtil en stor grad af selvstændighed i det daglige arbejde. De har f.eks. hver deres værkfører, som skal fastholde TBS Maskinpowers ambition om at være Sydjyllands bedste til servicering af traktorer, maskiner og landbrugsredskaber.

Erfaren mand med overblik

Kurt Østergaard er bevidst om, at nogle sikkert synes, hans fortid er meget forskellig, fra den man typisk forventer for en maskinhandler. Og det forstår han godt, men minder om, at der ikke står maskinhandler i jobbeskrivelsen.

- Jeg er ikke og skal heller ikke være maskinhandler. I TBS Maskinpower får jeg dygtige og engagerede kolleger, der hver for sig er specialister i service, reservedele, salg og så videre - og det tager de ansvar for. Mit job er at have overblik over helheden, sikre at bestyrelsens strategier omsættes til praksis og sørge for, at TBS Maskinpower fortsætter den positive udvikling, man er inde i, siger Kurt Østergaard.

Der er med andre ord ikke store omvæltninger på vej i kølvandet på Kurt Østergaards ansættelse, men fokus på fastholdelse af en sund forretningsmodel, der med afsæt i stærke brands og dedikerede medarbejdere, har fokus på kunderne.