Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyser i et svar til Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding, at generelt vil en reduktion af kvælstoftilførslen reducere udbyttet på kort sigt. Men ved en længerevarende reduktion af kvælstoftilførslen vil der, ud over det kortsigtede udbyttetab, også kunne forekomme en langsigtet udbyttereduktion:

- Den langsigtede effekt bygger på en antagelse om, at en lavere kvælstoftilførsel resulterer i en reduktion af jordens kvælstofindhold og dermed en lavere kvælstofmineralisering på langt sigt, forklarer ministeren blandt andet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udbyttetab

Københavns Universitet ? Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi (IFRO) - har i rapporten 'Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget' beregnet landbrugserhvervets omkostninger ved forskellige niveauer af normreduktion.

I rapporten er den skønnede vurdering, at en normreduktion på 20 procent medfører et sammenlagt kort- og langsigtet udbyttetab på mellem 6-8 hkg pr. ha.

Vintersæd og vårsæd

- Det høje udbyttetab i intervallet er baseret på vinterhvede og det lave på vårbbyg. Beregningen af det samlede udbyttetab er baseret på, at langtidseffekten udgør mellem 33-40 procent af den samlede reduktion. Ud fra ovenstående forudsætninger kan det fra IFROs rapport udledes, at udfasningen af de reducerede kvælstofnormer på lang sigt forventes at medføre udbyttestigninger for vinterhvede på op mod 8 hkg pr. ha. De faktiske udbyttestigninger vil dog være afhængige af en række forhold, herunder jordtype, sortsvalg og hensynet til proteinindhold i kornet, slutter miljø- og fødevareministeren.