På de danske marker har man for længst taget DAP - også kendt som diammoniunfosfat - til sig. Men selvom gødningen har vist sig at give merudbytte i form af lang rækkeevne og gode vækstbetingelser for blandt andet vinterhvede og -rug, er der god grund til at holde igen med brugen af det næringstætte produkt.

Tilfører store mængder kvælstof

Sådan lyder budskabet fra Jesper Juul Ulnitz, der er chefagronom hos gødningsproducenten Yara. Ifølge ham er det vigtigt at være opmærksom på, at DAP tilføjer meget kvælstof - men optages kvælstoffet ikke i planterne, bindes det heller ikke til jorden. For stor tildeling i efteråret medfører således en risiko for øget kvælstofudvaskning i løbet af vinteren - dels på grund af afstrømning, men også fordi afgrøderne kun optager en begrænset mængde kvælstof om efteråret. Blandes DAP med såsæd, kan det i nogle tilfælde medføre spireskader, forklarer han:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ganske vist har brug af DAP vist sig at give positivt udbytte i en række forsøg. Men disse forsøg er i stor udstrækning udført på kolde lokaliteter samt i områder, hvor man har haft mistanke om jordtyper med fosformangel. Derfor kan man ikke drage den konklusion, at DAP er lige velegnet uanset hvilken type jord, du har med at gøre. Hvis din vintersæd sædvanligvis fremspirer hurtigt og klarer sig godt, er der for eksempel ingen grund til at anvende DAP i efteråret.

Pas på fosforloftet på husdyrbrug

Siden august 2017 har danske landmænd skulle indrette sig efter et nyt krav om fastsættelse af lofter for udbringning af fosfor i husdyrgødning. Den nye fosforregulering, som sætter en øvre grænse for hvor meget fosfor, der må anvendes, kalder derfor på forsigtighed, når det kommer til anvendelse af fosfor på husdyrbrug - ikke mindst om efteråret.

Det påpeger Leif Knudsen, der er chefkonsulent med speciale i gødskning hos Seges. Han understreger, at på husdyrbrug kan brug af fosfor om efteråret medføre, at der skal overføres mere husdyrgødning til naboer med flere i foråret for ikke at overskride fosforloftet.

- Reglerne, som fastsætter loftet for udbringning af fosfor, er langt fra ukomplicerede. Samtidig kræver de individuelle beregninger og afhænger af en række faktorer, såsom typen af husdyr, og om man ligger i et område med skærpede fosforkrav, siger Leif Knudsen og fortsætter:

- Anvender du eksempelvis 50 kilogram/hektar DAP til vintersæden på din svineejendom, risikerer du hurtigt, at der ikke levnes meget plads til fosfor fra gyllen. Hvis man har så meget husdyrgødning på bedriften, at det er fosforloftet, der bestemmer hvor meget husdyrgødning, som må bringes ud, skal der f.eks. for svinegylle overføres 1 ton gylle mere til naboer for hvert kilogram fosfor ekstra, der tilføres om efteråret i for eksempel DAP-gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vent til foråret

Hos Yara anbefaler man kun at tildele fosfor i efteråret, såfremt forholdene kræver det. Ligeledes har kalium vist sit værd i forbindelse med kolde vintre - ikke mindst i Nordjylland og lignende områder, hvor vinteren kan være særlig barsk.

- Er der brug for at tildele P og K til vintersæden ved såning, anbefaler vi YaraMila Starter - en fosforstærk NPK-gødning, der er udviklet til at give en lang række afgrøder den bedst mulige vækststart. Samtidig minimerer tilførslen af kalium også risikoen for svidninger og frostskader i forbindelse med barfrost, siger Jesper Juul Ulnitz og fortsætter:

- Er behovet for tildeling af fosfor derimod ikke til stede om efteråret, bør du vente til foråret med at tilføre hele mængden - gerne i form af en stærk NPK-gødning. Med det høje indhold af fosfor og kalium i YaraMila Starter kan du tilføre en tilpas mængde kvælstof og samtidig dække hvedens behov for fosfor og kalium.