Abonnementsartikel

Maskinstationen A/S består af tre afdelinger, som har delt grejet op, men arbejder som én enhed.

De danske maskinstationer bliver større og større, og Maskinstationen A/S ved Gravens mellem Vejle og Kolding, er et godt eksempel på, hvordan tre maskinstationer kører sammen som én enhed.

- Jeg overtog Ågård Maskinstation i 1994, og i 2004 fusionerede vi med Ravning Maskinstation i Ravning, og i 2015 fusionerede vi med HH Maskinstations landbrugsafdeling i Tiufkær, fortæller Claus Frederiksen, om de tre maskinstationer, som i dag er samlet under navnet Maskinstationen A/S.

Det er en rigtig fornuftig aftale for de landmænd, der ønsker, at sætte fokus i stalden.

- Claus Frederiksen, Maskinstationen A/S

Overtager markerne

For flere år siden oprettede Maskinstationen et selskab ved navn Ågård Fourage. I første omgang var selskabet tiltænkt at holde styr på de store mængder wrapballer, som maskinstationen leverer til et meget stort område:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi leverer wrapballer til primært hestefolk helt op til Lemvig-egnen og på Fyn. Det bliver årligt til mange baller - mellem fire og fem tusind, fortæller Claus Frederiksen. For fem år siden kastede Ågård Fourage sig dog ud i et nyt projekt i form af forsyning af grovfoder til mælkeproducenter.

- Ågård Fourage leverer det antal foderenheder og den mængde halm, der skal bruges på bedriften, og til gengæld lejer Ågård Fourage landmandens jord og aftager gyllen.

- Det er en rigtig fornuftig aftale for de landmænd, der ønsker, at sætte fokus i stalden og i sidste ende øge mælkeydelsen. En af vores kunder har øget mælkeydelsen med 15 procent, siden alt markarbejdet er overdraget til Ågård Fourage, fortæller Claus Frederiksen.

Der er en fast mand tilknyttet Ågård Fourage, og det er ifølge Claus Frederiksen også nødvendigt:

- Når vi vil leverer førsteklasses foder til landmanden, så er det ikke noget markarbejde vi kan klare med venstre hånd. Det kræver en fast mand, der har fokus på opgaven hele tiden.

Lige nu har Ågård Fourage to af disse aftaler, og har to mere under opsejling:

- Men det er en langsommelig proces, for der er mange følelser indblandet i at skal vinke farvel til sin maskinpark og overlade det hele til os.

Opdeling af maskiner

Den daglige drift foregår stadig fra de tre afdelinger i Gravens, Ravning og Tiufkær, hvor grejet er samlet i 'kategorier'.

- Alle gyllevogne og maskineri til grovfoder er samlet i Gravens, hvor også administrationen er samlet, fortæller Claus Frederiksen, som også sidder i Gravens hver dag.

- I Ravning står plove samt entreprenørgrejet, mens der i Tiufkær står mejetærskere, bigballepressere og kornsåmaskiner.

Maskinstationens øvrige grej står samlet i Gravens.

I hver afdeling sidder der en driftsleder, som råder over netop de opgaver, der hører til hver afdeling:

- De to øvrige afdelingsledere er samtidigt trådt ind i ejerkredsen for et år siden sammen med en tredjepart, som kører ud fra Gravens-afdelingen hver dag, fortæller Claus Frederiksen.

De tre øvrige ejere er Carsten Johnsen, Søren Sørensen og Henrik Heide Petersen.

Åben kommunikation

Når kunderne ringer ind til Maskinstationen, så stilles de videre til de afdelinger, som tager sig af netop den opgave, som efterspørges.

- Og det fungerer faktisk rigtig godt, påpeger Claus Frederiksen, som tilføjer, at alle afdelinger arbejder sammen som én enhed:

- Det er ekstremt vigtigt, at vi ikke 'modarbejder' hinanden, men fungerer som ét team, og det gør vi blandt andet ved løbende at holde alle medarbejder opdateret om, hvad der sker i virksomheden, og derfor holder vi jævnligt medarbejder-møder samt sender en informationsmail rundt hver anden fredag til alle i virksomheden, så alle kan følge med i, hvad der sker i.

Desuden er der ophængt fladskærme i hver afdelings frokostrum, hvor GPS-trackeren på samtlige maskiner vises, og derved kan placeringen af alle selvkørende enheder følges døgnet rundt.

- Det giver en sikkerhed for, at der ikke pludselig bliver stjålet en maskine, men samtidigt en tryghed, når en medarbejder kommer sent hjem fra en arbejdsopgave, så kan man holde øje med, hvor mange kollegaer der måske stadig kører, eller om man er sidste mand på virksomheden.

- På den måde får vi også altid låst bygningerne af inden sidste mand forlader adressen.

For at få en endnu bedre kommunikation i virksomheden, så har Maskinstationen investeret i et nyt samtaleanlæg, hvor der er tovejs kommunikation indbygget.

- Det betyder, at folkene kan snakke med hinanden, som er en rigtig god ide ved eksempelvis opgaver som finsnitning og mejetærskning, men vi kan også fra kontoret sende en tekstbesked som eksempelvis 'Ring til mig, når du har tid' eller en adresse, den næste kunde, eller måske noget helt andet, fortæller Claus Frederiksen, som ser meget frem til sæson 2016, hvor systemet tages i brug.