Abonnementsartikel

Repræsentanter for syv landboforeninger samt for Bæredygtigt Landbrug mødte mandag samlet op i Miljø- og Fødevareministeriet for at aflevere en analyse af retentionskortlægningen.

På vegne af Østlige Øers Landboforeninger og Bæredygtigt Landbrug har Seges i samarbejde med lokale landboforeninger på Sjælland, Fyn og i Syd- og Midt-Østjylland foretaget en gennemgribende analyse af det faglige og modelmæssige grundlag for udarbejdelsen af retentionskortet og retentionsbegrebet, der påviser så store usikkerheder ved modellen, at landbruget ikke anser den for at anvendelig til at fastsætte regler efter for gødskning på mark- og ejendomsniveau. Den analyse blev den 12. oktober afleveret af Claus Neergaard, formand i landøkonomisk selskab, Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug og Troels Toft, chefkonsulent for planteavl i Patriotisk Selskab til afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Sune Stampe Jørgensen.

På mødet fremlagde landbrugsorganisationerne nogle af de fejl og usikkerheder, der ligger bag de modelberegnede retentionskort, og blandt andet fortalte delegationen embedsmændene, at der mange steder er himmelvid forskel på de faktiske målinger i drænvandet rundt i landet og den modelmæssige tilstand, som bliver resultatet af retentionskortet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

God oplevelse

Efter mødet var formand for Landøkonomisk selskab, Claus Neergaard, tilfreds med, at landbrugets kritik af retentionskortet blevet taget seriøst imod i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor de tre embedsfolk, der deltog i mødet, både lyttede, stillede spørgsmål til materialet og forklarede, hvorfor man i ministeriet vurderer, at det bliver svært at komme uden om retentionskortet i en kommende regulering af landbruget.

- Jeg har haft en rigtig god oplevelse ved at komme herind. Jeg føler, at der blev lyttet, og der blev kigget på tingene, og jeg synes, at vi blev taget seriøst. Jeg blev desværre også opmærksom på, at de arbejder under et meget større tidspres, end jeg troede. Det er ikke kun et indenlandsk politisk pres - det er også et pres nede fra EU. Og hvad gør man i en situation, hvor man er under pres? Får man så handlet ordentligt og fagligt korrekt? Det kan jeg godt være bekymret for, om de får gjort, fortalte Claus Neergaard umiddelbart efter mødet, og han ser nu frem til at høre, hvad ministeriet har af kommentarer til det faglige indhold i landbrugets analyse.

- Næste step er, at vi får en reaktion på, hvad de får ud af at læse de ting her, vi har afleveret hos dem. Men det er klart - jeg vil stadigvæk tro, at hvis man gennemfører retentionskortet, retentionsbegrebet, som det ligger nu, så tror jeg det vil resultere i sagsanlæg øjeblikkeligt mod myndighederne. Fordi, der er nogen bliver ramt i et sådant omfang, at det er helt, helt utilstedeligt. Det er tale om et formue- og indkomsttab af gigantiske dimensioner ? og måske på et helt ikke fagligt grundlag, siger Claus Neergaard.

Rettigheder krænket

Næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal, har sammen med syv landboformænd og Patriotisk Selskab sat sit navn under det faglige notat, der mandag blev afleveret samlet af landbrugets parter, og han er glad for, at landbrugets organisationer kan stå sammen om at arbejde på at få afskaffet brugen af retentionskortet, endnu før det er taget i brug.

- Jeg er glad for, at vi har fået afleveret det her, for så bliver spørgsmålet i hvert fald dirigeret derhen, hvor man prøver på at lave planerne. Og så må vi se på, hvad der sker. Hvis planerne bliver udmøntet, hvor de ser ud, som de gør nu, så er jeg ligesom Claus bange for, at vi hører et ramaskrig fra landmændene. Vi har jo set, hvordan politikere og regeringen reagerer, når man regner forkert på en ejendomsvurdering, der er væsentligt bedre funderet, end det her retentionskort. Embedsmændene kan godt lave en masse ting, men når det viser sig, at det ikke holder vand i forhold til virkeligheden, så kan politikerne heldigvis også tænke sig til, at det her, det skal laves om, siger Peter Rosendal efter mødet i Miljø- og Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I strid med EU-ret

Bæredygtigt Landbrug havde gerne set, at den faglige analyse var blevet fulgt på vej af en juridisk erklæring, men det var der ikke opbakning til i gruppen, og derfor er fagnotatet og den fælles udtalelse fulgt af en mindretalsudtalelse på det juridiske område fra Bæredygtigt Landbrug. I det juridiske synspunkt gøres det klart, at generelle modelberegninger, som dem der ligger til grund for retentionskortlægningen, er i strid med EU-retten i det omfang, at modelberegningerne fører til en væsentlig og usaglig forskelsbehandling af byrden ved begrænsning af kvælstofforurening af vandmiljøet.

- Ud fra det faglige synes jeg helt klart, at juraen er en meget, meget vigtig del for at fortælle, at de generelle rettigheder, jeg har som landmand, de bliver krænket, når man er ude i så store usikkerheder, som der ligger i selve det faglige arbejde. Både på selve beregningsmodellerne, de usikkerheder, der ligger der, men også i forhold til det faglige input, der har været, lyder det fra Peter Rosendal.

Faglig fane

Troels Toft, chefkonsulent for Patriotisk Selskab, havde efter mødet med embedsværket indtrykket af, at der blev indhentet vurderinger fra en række forskere i forbindelse med udarbejdelsen af retentionskortet, men han ser det som afgørende, at man også tager de fagfolk med på råd, der ved noget om mekanismerne, der gør sig gældende ude i landbrugsjorden, og som ikke fremgår af det grundlag for retentionskortene, som planteavlskonsulenten har haft mulighed for at se nærmere på.

- Min oplevelse er nok, at de læner sig meget op ad forskerne. De siger mange gange, "forskerne siger - forskerne siger", og der har man nok ikke været bredt nok funderet i forhold til vores betragtninger. Bredt nok funderet i forhold til, hvad er der ellers, der rører sig. Og om det er de rigtige forskere, eller de forkerte forskere, de har haft fat i, det kan jeg ikke bedømme. Men de er i hvert fald meget påvirket af dem, siger Troels Toft, der også fortæller, at fagligheden bag fremtidens regulering af landbruget skal være i orden.

- Vi er jo nødt til at blive ved med at holde den faglige fane højt og sige, hvis der er nogen deciderede urigtigheder, så er vi nødt til at blive ved at udpege dem, indtil forskerne forstår dem, og indtil beslutningstagerne forstår dem, siger Troels Toft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Otte underskrivere

I alt har repræsentanter fra otte landboforeninger skrevet under på erklæringen om, at retentionskortet på ingen måde kan bruges som grundlag for beregning af gødningstildeling, og at det ligeledes er ubrugeligt som grundlag for krav til indsatser på dyrkede arealer i regi af vandplaner.

De otte underskrivere er: Povl Fritzner, formand Østlige Øers Landboforeninger, Peter Rosendal, næstformand Bæredygtigt Landbrug, Mogens Dall, formand LandboSyd, Christian Lund, formand Sønderjysk Landboforening, Peter Cederfeld, formand Patriotisk Selskab, John Nielsen, formand DL Sydhavsøerne, Claus Neergaard, formand Landøkonomisk Selskab og Jens Gammelgaard, formand DL Midt-Østjylland.