Abonnementsartikel

En dom fra Vestre Landsret får Miljøstyrelsen til at ændre vejledningen om overdækning af gødning.

Du behøver ikke længere at overdække fast staldgødning i perioder, hvor der er daglig tilførsel.

Det er resultatet af en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. april i år. Dommen siger, at der efter ordlyden af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, ikke kan stilles krav om overdækning af møddinger i perioder med daglig tilførsel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Begrebet daglig tilførsel er indføjet i bestemmelsen af hensyn til traditionelle staldanlæg baseret på staldgødning og ajle, hvor gødningskeglen ifølge daglig udmugningspraksis tilføjes ny gødning, og hvor en overdækning ikke er praktisk mulig. Det gælder imidlertid generelt for denne type fast gødning, at der i perioder med daglig tilførsel ikke er krav om overdækning, selv om overdækning ellers ville være praktisk mulig.

For øvrige typer af fast gødning, eksempelvis dybstrøelse, kompost og fiberfraktioner fra separeringsanlæg, er manglende overdækning på grund af daglig tilførsel ikke lovligt.