Abonnementsartikel

For første gang dyrker Kalsbøl Gods fremavl af hybridrug. Udsæden koster 3.300 kroner pr. hkg, og alene derfor betragtes afgrøden som en højværdiafgrøde

Rug er blevet en populær afgrøde at dyrke i Danmark. Afgrøden er nøjsom, den klarer sig godt på sandjord, og på lerjord kan udbyttet hamle op med udbyttet i hvede. Meldrøjer er tilmed blevet et langt mindre problem end tidligere, og forsøg har vist at rug i begrænsede mængder kan erstatte hvede i foderblandinger til svin.

Den større udbredelse af rug, har skabt en øget efterspørgsel på rug-udsæd, og da især hybridsorterne efterspørges, er arealet med fremavl af hybridrug fortsat stigende i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fremavl af hybridrug stiller dog store krav til dyrkningen. Dels fordi et hkg såsæd koster 3.300 kroner, og dels fordi der skal sås et to-tre meter bredt bælte af den pollenfertile hanlinje hele vejen rundt om marken for at undgå uønsket bestøvning. Det har dog ikke afskrækket Michael og Johan Levy fra Kalsbøl Gods ved Juelsminde. Før første gang dyrker de hybridrug til fremavl. Og som de tre marker med i alt 67 hektar med fremavl af Palazzo hybridrug til DLG står lige nu, ser det ud til at lykkes rigtig godt. Der er endnu et stykke tid til høst, men da afgrøden stod ensartet under blomstringen og er vækstreguleret tre gange, er vejen banet for, at der kan høstes et godt udbytte af en god kvalitet.

Læs hele artiklen om dyrkningen af fremavl af hybridrug på Kalsbøl Gods i juli-udgaven af Agrologisk, der udkommer fredag den 13. juli.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.