Abonnementsartikel

Torben Thomsen håber, at han ved at deltage i et IPM-projekt kan opnå en mere effektiv bekæmpelse af ukrudt, samtidig med at udgifterne til kemi reduceres. Ukrudtskort er et af midlerne mod målet

Et er at drive 970 hektar. Et andet er, at de 970 hektar er fordelt på cirka 100 marker med en meget varierende jordbonitet. Det er den virkelighed, som Torben Thomsen, medejer af TH-Agro ved Assens står over for.

Det stiller store krav til driftsledelsen og kræver mere end en almindelig god hukommelse, hvis der skal være styr på alle hjørnerne i de mange marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har han også erkendt, at der skal effektive hjælpemidler og moderne teknologi til, hvis markbruget skal drives effektivt og rationelt. Det gælder også i forhold til bekæmpelse af ukrudt, hvor han via et IPM-projekt der kører over seks år, har sagt ja til at være demonstrationslandbrug.

Målet er at finde en nem måde at oprette og vedligeholde ukrudtskort på samt at teste, om kortene giver en bedre bekæmpelse af ukrudtet og dermed kan øge udbytterne, samtidig med at udgifterne på kemikontoen reduceres.

Efter at have arbejdet med ukrudtskort i knap et år er erfaringerne, at der specielt ved sprøjtning mod italiensk rajgræs i foråret har kunnet spares kemi ved at lave en målrettet bekæmpelse.

Torben Thomsen havde også håbet, at han kunne kombinere en pletsprøjtning med MCPA mod tidsler i hveden ved første sprøjtning mod svampesygdomme. Men da der ikke var tidsler i hveden, blev det ikke til noget.

Effektiv pletsprøjtning mod rajgræs

En af de største udfordringer er ifølge Torben Thomsen at få registreret problem-ukrudtsarterne i de mange marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidligere har han og driftslederen i marken selv foretaget registreringen, men som en del af IPM-projektet er der afsat midler til, at en planteavlskonsulent kan foretage registreringerne.

Planteavlskonsulenten var derfor over samtlige marker før høst 2010 for at registrere de ukrudtsarter, der skal være særlig fokus på, og indtegne dem på markkortet, så oplysningerne kunne bruges dette forår.

Det har betydet, at planteavlskonsulenten med støtte fra ukrudtskortene kunne nøjes med at registrere italiensk rajgræs på 90 ud af de cirka 400 hektar med hvede. Det har ifølge Torben Thomsen sparet meget tid, da registreringen i foråret skulle foretages med en Pocket PC.

Gevinsten ved registreringerne har været, at han i foråret har kunnet foretage en mere målrettet bekæmpelse af italiensk rajgræs. På en enkelt mark på ti hektar, der er meget befængt med italiensk rajgræs, og hvor man let kunne fristes til at sprøjte hele marken, er der således kun foretaget bekæmpelse med Hussar på 2,5 hektar.

Hvor vellykket det har været, følges der op på ved en før høst-inspektion, og skulle der være pletter, hvor bekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig, følges der op ved at pletsprøjte med en ekstra liter Boxer i forbindelse med ukrudtsbekæmpelsen i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den måde håber Torben Thomsen, at det ikke bliver nødvendigt at sprøjte med Hussar til næste forår, hvilket vil betyde en væsentlig besparelse.

Forbruget af kemi skal reduceres

Selvom Torben Thomsen er klar over, at det bliver svært at sætte kroner og øre på gevinsten ved de mange registreringer og den målrettede indsats, så mener han, at der er perspektiver i projektet.

Torben Thomsen forventer således, at han i løbet af projektet bliver dygtigere til at bruge GPS og andre teknologiske hjælpemidler mere målrettet, og at der i perioden sker en udvikling, der eksempelvis kan føre til, at Yara N-sensoren også kan bruges i forbindelse med sprøjtning. Det kunne være ved bekæmpelse af septoria, hvor en stor bladmasse i afgrøden eventuelt skal udløse en større dosis end i de områder af marken, hvor afgrøden står tyndt.

På samme måde forestiller han sig, at Yara N-sensoren eller et lignende system i fremtiden kan bruges ved sprøjtning med Roundup på stubmarker.

- Fælles for alle løsningerne er, at de skal kunne bruges til at nedbringe forbruget af kemi og målrette bekæmpelsen af problemukrudt – samtidig med at udbytterne fastholdes eller øges, siger Torben Thomsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tilføjer, at han derudover håber, at det kan give et skub i den rigtige retning i forhold til at avle afgrøder af en højere kvalitet.

Læs mere om Torben Thomsens erfaringer med IPM i det nyeste udgave af Agrologisk, som udkommer fredag den 10. juni. Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.