Abonnementsartikel

Rettidig omhu er nøglen til succes ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Nye afgifter bør ikke føre til, at indsatsen mod ukrudtet i vintersæd fremover udsættes til om foråret.

De nye pesticidafgifter forventes at træde i kraft ved årskiftet, og det vil sandsynligvis mere end fordoble prisen på Stomp og Boxer, som traditionelt er fundamentet i ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DFF ser ud til at holde prisniveauet med en beskeden stigning, mens minimidler som Atlantis, Hussar, Monitor og Broadway bliver lidt billigere.

Uanset udsigterne til voldsomme prisstigninger på nogle af de midler, der hidtil har udgjort fundamentet ved bekæmpelse af ukrudt i vintersæd, bør afgifterne ikke føre til ændring af praksis. En målrettet bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal også i fremtiden ske i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan lyder rådet fra planteavlskonsulent Søren Holmgren, Østdansk Landbrugsrådgivning, i næste nummer af Agrologisk.

Undgå resistens

Minimidlerne er effektive og billige - men sårbare over for resistens. De bruges traditionelt som forårsopfølgning efter bekæmpelse med Boxer eller Stomp i efteråret, og den praksis bør fortsætte. Men de nye afgifter øger ønsket om at reducere forbruget af jordmidler, samt i højere grad anvende de billigere minimidler.

Alle erfaringer fra udlandet viser imidlertid, at ensidig brug af minimidler giver øgede problemer med resistens, som i løbet af en årrække tvinger forbruget tilbage på jordmidlerne. Det vil desuden i nogle tilfælde gøre det umuligt at dyrke vintersæd på arealer med massive græsukrudtsproblemer.

Boxer, Stomp og DFF skal tidligt ud på fugtig bekvem jord. Den bedste effekt fås ved udbringning inden ukrudtets fremspiring. Hidtil har de fleste sprøjtet alle marker på en gang, når efterårssåningen var overstået. Men med væsentlig højere kemipriser vil for eksempel cirka 0,3 liter Stomp eller 0,5 liter Boxer pr. hektar svare til de cirka 70 kroner som egen sprøjtning typisk værdisættes til pr. hektar. Dermed bliver der bedre økonomi i at dele efterårssprøtningen ved tidlig såning end blot at øge dosis i de marker, som sprøjtes for sent.

Læs hele artiklen om ukrudtsbekæmpelse af ukrudt i vintersæd i august-udgaven af Agrologisk, som udkommer fredag den 10. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.

Vær klar til at sprøjte når såarbejdet i efteråret går i gang.