Abonnementsartikel

Nyt forsøg viser, at fordøjeligheden af fosfor i byg og hvede øges ved opbevaring i gastæt silo kontra traditionel opbevaring. Der er en tendens til at fordøjeligheden af protein også bliver forbedret

Hanne Damgaard Poulsen, forsker på Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet, har sammenlignet næringsværdien i korn fra gastæt silo med korn, der er tørret og lagret traditionelt, og i den nye udgave af Hyologisk, der udkommer i morgen fredag, kalder hun de nye resultater interessante.

- Gastæt opbevaring af kornet gjorde nemlig, at fordøjeligheden af fosfor blev øget med 12 procent i forhold til tørt opbevaret korn. Det er interessant i en tid, hvor der er meget fokus på fosfor som ressource og landbrugets udledning af fosfor, siger hun. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden ser det ud til, at det er muligt at forbedre udnyttelsen af protein – og kvælstof – yderligere. Forskellen på proteinfordøjeligheden i de to foderblandinger er godt nok ikke så stor, men vi er jo også allerede højt oppe i proteinfordøjelighed. Den ligger generelt på omkring 80 procent. Og det vil være svært at komme længere op, da det reelt kun er de sidste 20 procent, vi kan arbejde med. Men disse resultater viser, at det alligevel måske kan lade sig gøre, for selvom forskellen ikke er signifikant, så er der en klar tendens til, at gastæt opbevaring af kornet øger fordøjelsen af protein, fortsætter hun.

Der er tale om en undersøgelse med 16 grise under kontrollerede forhold. Havde der været flere dyr i undersøgelsen, havde der også været en signifikant forskel på fordøjelsen af protein. Men det optager ikke Hanne Damgaard Poulsen så meget.

- Hvis man jagtede en stærkere signifikans på protein, kunne vi godt have beregnet en spredning, som kunne fortælle os, hvor mange dyr der skulle være med for at vise en signifikant forskel, siger hun. Men det primære fokus i undersøgelsen var fosfor, som blev signifikant mere tilgængeligt ved gastæt oplagring.

Efter dette indledende forsøg er hun imidlertid ikke i tvivl om, at opbevaringen af kornet i en gastæt silo vil have en positiv effekt på fordøjeligheden af næringsstofferne i kornet.

- Men hvordan man optimerer denne effekt, skal der yderligere undersøgelser til at klarlægge, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Inden forsøget var hun måske lidt bekymret for, at der blev forbrugt energi fra kornet, når det blev fermenteret i den gastætte silo.

- Det er imidlertid ikke tilfældet. Vi har målt energien i de to foderblandinger, og der var ingen forskel i indholdet af energi målt og beregnet på basis af askeindholdet, understreger hun.

Læs mere i martsudgaven af Hyologisk, der udkommer i morgen fredag den 4. marts 2011. Abonnement kan bestilles på telefonnummer 76207970 eller www.hyologisk.dk.