Abonnementsartikel

Der er blevet givet dispensation til at bruge nedvisningsmidlet Gozai til kartofler frem til 8. november.

Nedvisningsmidlet Gozai, der bliver brugt til kartofler, må bruges i perioden 12. juli - 8. november 2019. Midlet er blevet godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019. Det oplyser Landbrugsinfo.

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

At det kun må anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler.

At dispensation til anvendelse gælder i perioden 12. juli - 8. november 2019, og at tilladelse til opbevaring bortfalder 8. november 2019.

At det må anvendes i en dosering på 0,8 liter pr. hektar tidligst fra vækststadie 94, og at doseringen må ikke overskrides.

At det maksimalt må anvendes to gang pr. sæson med minimum syv dages mellemrum.

At der skal anvendes 200-300 liter vand pr. hektar og tilsættes 1,5 liter Renol pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At det ikke må anvendes senere end 14 dage før høst.

At det ikke må anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

At det ikke må anvendes nærmere end en meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Anvendelse

Gozai kan anvendes til nedvisning af både stængler og blade og hindrer derved genvækst. Det er udviklet og anvendt som et middel primært med effekt overfor stængler. Indledende forsøg i både Danmark og udlandet viser, at Gozai også kan have effekt på blade om end det går langsommere end ved brug af Reglone. Det skriver Landbrugsinfo.

Forsøg i 2018 viste desuden, at kartofler, der bliver behandlet rettidigt med Gozai har mindre evne til at give genvækst. Effekten af Gozai kan ikke umiddelbart ses, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Størst nedvisning indtræffer efter 14-21 dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at opnå bedst effekt er det bedst at behandle om formiddagen. Gozai er regnfast efter to timer og kan blandes med Ranman Top, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinamprodukter. Ved udsprøjtning skal man vælge dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

Ved brug af forudgående behandling med Reglone eller aftopning er det afgørende at anvendelsen af Gozai er rettet mod de tilbageværende grønne stængler, efter at bladene er nedvisnet med diquat eller fjernet ved aftopning. Der er reduceret effekt af Gozai på de stængler, som fremkommer ved genvækst.

Nordisk alkali har lavet en vejledende oversigt til anvendelse af Gozai, som bygger på kartoffelsorternes erfaringsmæssige grokraft. Stivelsessorter og meget grønne kartofler vil oftest kræve størst indsats.