Hele den danske kartoffelbranche får et ordentligt hak i tuden, hvis der ikke gives dispensation til vækststandsning med Reglone. Men der venter arbejde i marken uanset hvad, med styring af vækst, skimmel og bladlus i nogle af sorterne. Her kommer Benny Jensen fra BJ-Agro med sine vurderinger og gode råd til at få kartoflerne sikkert i mål.

- Vi kan ikke komme uden om, at den manglende dispensation til brug af Reglone er en bombe under en del af branchen og en stor usikkerhed for hele branchen, især for spise- og læggekartoffelavlerne. Ender man med at aftoppe nogle af sine læggekartofler, men ikke har noget at slå dem endeligt ihjel med, da de stadig er grønne, skal man huske at fortsætte med at holde dem beskyttet mod skimmel. Til dels også insektsprøjtning i bekæmpelse mod bladlus, så man ikke får for mange overraskelser i kartoflerne her i slutspurten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skimmel vil komme

Man behøver ikke at holde specielt øje med udviklingen af skimmel, for det er næsten sikkert, at det vil komme. Derfor er det vigtigt at sørge for beskyttelsessprøjtninger ugentligt, der selvfølgelig vil være afhængige af, hvordan vejret udvikler sig. Hvis kartoflerne står med grønne stubbe og begynder at skyde nye blade, er det meget vigtigt at holde dem beskyttet mod skimmel. Hvis det er en virusmodtagelig sort, bør man også holde den beskyttet mod bladlus. Pointen er, at man skal huske at følge behandlingerne helt til dørs.

Skæringsdatoen for at eftergødske med nitrat- og sulfatholdige gødninger, for eksempel NS 27-4 og patentkali, ligger omkring 5-7. juli i sildige kartoffeltyper, mens det allerede er slut i spise- og læggekartofler omkring Sankt Hans. Hvis man eftergødsker senere, får det planten til at tro, at den skal i gang med at gro i top igen. Det går ud over knoldfyldningen i en periode og forsinker tørstofindlejringen i knoldene.

Så længe, der er vækst, er det vigtigt at have fokus på at bekæmpe bladlus i virusfølsomme læggekartoffel-sorter. Her må du køre to gange med 0,16 kg Teppeki. Midlet er godt i en periode med varmt vejr og virker systemisk i planten. Desuden virker midlet kun mod lus, og påvirker ikke andre insekter i marken.

I de mest følsomme sorter til eksport kan det være nødvendigt at arbejde med en kombination, hvor man også beskytter planterne med olie, men det er typisk noget, man aftaler med aftageren.

Mangel på mikronæring

Hvis det i planteanalyserne viser sig, at kartoflerne har brug for kvælstof efter førnævnte tidspunkter, bør det gives som amidkvælstof i for eksempel N 18. Kvælstoffet heri virker nemlig med det samme og skal ikke først optages gennem rødderne og så videre. I BJ-Agro arbejder vi sommeren igennem med planteanalyser og vurderinger af behov, og hvis man skal tolke ud fra de første planteanalyser, vi har taget i år, har det vist sig, at der er et lavt indhold af bor. Det var også det, vi på forhånd havde forventet med den store mængde regn, vi har haft over vinteren. Vi må derfor også konkludere, at der er mange kartofler, der ikke har fået nok bor i år. Derfor er det ekstra vigtigt i år at have fokus på mikronæring med bor i til den vigtige knoldfyldingsperiode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anden bladvækst i stivelseskartofler

Her i juli skal man være opmærksom på, at stivelseskartofler ofte får en "anden omgang" bladvækst i toppen. Det sker, fordi der med sommerens høje temperaturer og regnbyger sker en mineralisering af næringsstoffer fra jorden. Den nitrat, der bliver frigivet fra jorden, virker på samme måde, som hvis man havde givet handelsgødning, og det får planten til at producere bladmasse i toppen. Sidste år så vi tydeligt, at der på den regning kom meget skimmel i anden halvdel af juli, fordi planterne voksede meget, og derfor var for dårligt dækket ind af behandlingerne. Hvis det bliver den samme historie i år, skal man have for øje, at de kan blive meget skimmelmodtagelige.

Særligt en sort som Kuras viste sig at være meget modtagelig i den fase. Med kraftig nytilvækst i toppen, og at skimmel har gode forudsætninger, er det oplagt at gå ind og forebygge med et systemisk skimmelmiddel som Proxanil, og her skal man ikke bruge for lave doseringer i den fase, hvis toppen vokser meget.

I pommes frites-kartofler er sorten Fontane meget modtagelig for gråskimmel, som typisk kommer i forbindelse med meget nedbør i blomstringsfasen. Hvis det ser ud til være tilfældet, vil jeg anbefale, at man medbringer Signum i minimum en skimmelsprøjtning under fuld blomstring, da midlet har en beskyttende virkning mod gråskimmel.

Cikader i læggekartofler

I anden halvdel af juli skal avlere af sildige kartofler være opmærksomme på anden generation af cikader. Hvis ikke man fik dækket godt nok af for første generation, skal man holde øje med, om de 1,5 millimeter lange cikadenymfer klækkes og begynder at suge på undersiden af bladene. Det kan være svært at gøre noget ved dem, hvis man ikke kan ramme i bunden af afgrøden med Mospilan. Så hjælper det ikke noget, at man ved, de er der. Hvis der er et kraftigt angreb, så vær klar, når afgrøden bliver lidt mere åben til, at man kan trænge ned i afgrøden med sprøjten. Her må du bruge fra 0,15 op til 0,25 liter, men det vil typisk være med en dosering, der ligger på 0,2, man vil bruge.

Den svære nedvisning

Da Reglone i skrivende stund endnu ikke har fået dispensation, vil alle læggekartoffel- og spisekartoffelavlere få endda meget svært ved at styre størrelsen på kartoflerne, de skal levere for ikke at tale om lagerfastheden. I fremtiden kan det meget vel være, at vækststandsningen kan ende med at blive en kombination af mekaniske og termiske løsninger, når vi får systemerne afprøvet og tilpasset de mange forskellige sorter og forhold, som gælder herhjemme. Det kan måske sikre, at i det mindste stivelsesbranchen kan køre videre herhjemme, men ingen tvivl om at eventuelle afslag på dispensation vil blive dyrt for den samlede branche.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg forudser, at en stor del af den danske produktion af kvalitetskartofler til fødevareindustrien i fremtiden vil blive produceret i andre lande, blandt andet Tyskland, ligesom jeg også har talt med flere læggekartoffelavlere, der ikke vil fortsætte, fordi det bliver alt for risikabelt at producere læggekartofler til eksport, da man ikke ved, om man er købt eller solgt.

Reglone får vi nok aldrig lov til at bruge i de doser, hvor den ville kunne stå alene. Det bedste kemiske middel umiddelbart efter er Gozai, men det er et produkt, der på ingen måde kan stå alene. Man kan komme et stykke ad vejen med aftopning, og i sammenspil med Gozai kan det være løsningen nogle steder. På sigt kan det være, at mekanikken bliver så god, at Gozai vil være nok til en effektiv vækststandsning, hvor man ellers kan køre.

Problemet vil dog stadig være år som i 2019, hvor efteråret var meget vådt, og hvor det på mange arealer slet ikke kan lade sig gøre at køre med en mekanisk løsning. Selvfølgelig har man kørt i sprøjtesporerne igennem sæsonen, men kommer man uden for rækkerne og skal til at køre i de næste fire rækker og have dem toppet af, hænger du fast, eller også får du lavet en masse skader på planterne. Dermed vil der være nogle steder, vi ikke længere kan have kartofler.

Spise- og læggekartofler til eksport skal oftest laves på nogle af de bedre jorde, og det er netop på de jorde, hvor der ofte vil være problemer med at køre og lave mekanisk aftopning. Derfor vil manglende dispensation ramme ekstra hårdt på netop denne type jorde og på produktionen af flotte kvalitetskartofler.

rich-media-4