Om klima

Danske landmænd er blandt de mest klimaeffektive i Europa målt per produceret kilo kød. Danske svineproducenter skal ligesom alle andre være med til at reducere det globale klimaaftryk.

Det skal gøres ved blandt andet at der bygges nye og miljøvenlige svinestalde. Der forskes også i fodersammensætning, som kan være medvirkende til en reduktion af klimagasudledningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skal kunne betale sig, at opfede grisene herhjemme, og få dem slagtet i Danmark

Om antibiotika

Danske svineproducenter sikrer et højt niveau af fødevaresikkerhed og et lavt forbrug af medicin. Det synes jeg erhvervet kan være stolte af. Umiddelbart mener jeg ikke, at der er behov for flere tiltag, hvis erhvervet fortsat lever op til reduktionsmålene. Dyrene skal have så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. Det er dyrevelfærd.

Om dyrevelfærd

I forhold til dyrevelfærd, kan de andre EU lande lære af Danmark. Det er muligt at have en stor produktion og stadig have god dyrevelfærd. Vi skal ikke skærpe kravene så meget, at den gode dyrevelfærd sendes ud af Danmark til andre lande. Jeg kunne dog godt tænke mig at transporttiden blev strammet op i hele EU. Lange transporttider er ikke godt for dyrene og jeg vil hellere have, at vi slagter flere dyr i Danmark.

Om eksporten

Med hensyn til eksport, er det eneste krav jeg ønsker ændret, er transporttiden af levende dyr. Jeg vil hellere have, at grisene bliver opfedet og slagtet i Danmark. De senere år har vi politisk skabt mere gunstige vilkår for landmændene med lempelser på dyreenheder, arealkrav og gødning. Derfor ville det være ønskeligt, at det også kunne betale sig for landmændene at opfede grisene herhjemme og få slagtet i Danmark, så vi beholder arbejdspladserne i Danmark.

Når det er sagt, er det utrolig vigtigt for Danmark med en stor eksport af fødevarer. En stor del af de fødevarer vi eksporterer er højværdivarer, og vi skal fortsat videreudvikle og forædle produkter til eksportmarkederne.