Om klima

Danske svineproducenter medvirker og hjælper allerede meget til, at Danmark er blandt de lande, der producerer fødevarer med de laveste miljø og klimaaftryk. Også danske svineproducenter har udviklet produktionen, fodersammensætningen, gyllehåndteringen med videre og bidrager allerede til reduktionen af klimaaftrykket. I Venstre og regeringen har vi sat flere midler af på finansloven til forskning og udvikling.

Om antibiotika

Der er brug for at fjerne flere politisk fastsatte særbyrder, så vi sikrer bedre konkurrencevilkår

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske svineproducenter har allerede gjort rigtig meget og har sænket antibiotikaforbruget kraftigt samlet set. Meget stor ros for det. Der er dog ret meget forskel fra dem, der bruger mest til dem, der bruger mindst.

Den viden kan måske udbredes, så alle får glæde og nytte af de gode resultater.

I Venstre og regeringen har vi peget på forsknings- og udviklingsmidler til at opnå det optimale. Samtidig er det vigtigt at pege på, at andre lande skal gøre meget mere.

Om dyrevelfærd

Danske svineproducenter kan være stolte over en høj dyrevelfærdsstandard. Det er også med til at sælge varen på både det indenlandske marked og det store eksportmarked. Høj dyrevelfærdsstandard, høj fødevaresikkerhed og høj kvalitetsstandard er et kendt og vigtigt varemærke for danske kvalitetsfødevarer.

Senest er der kommet gang i det danske dyrevelfærdsmærke, og de første erfaringer tikker ind med gode resultater. Det er vigtigt, at udviklingen fremadrettet sker i samarbejde med erhvervet, da reglerne skal være realistiske og mulige at arbejde med i dagligdagen. Der vil sige mindre populisme og mere realisme i politik. Og der skal som bekendt være flertal før det kan blive virkelighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om eksporten

I Venstre bakker vi fuldt op om landbruget. Vi vil landbruget. Vi fik sammen med partierne i blå lejr sat landbrugspakken på den politiske dagsorden og gennemført en del. Der er mere at gøre. Vi har fået nedsat ekspertgruppen, der skal se på den kæmpe store gæld. Afrapporteringen sker til efteråret, og der håber og forventer jeg, at vi kan komme i nye realistiske drøftelser om helt nødvendige forbedringer af landbrugets behov for forbedringer af ramme- og konkurrencevilkårene. Den internationale konkurrence skærpes. Produktionen flytter på sigt derhen, hvor betingelserne er bedst og hvor landbrugs- og erhvervsklimaet er stabilt. Vi fik for eksempel fjernet PSO-afgiften. Der er brug for at fjerne flere politisk fastsatte særbyrder, så vi sikrer bedre konkurrencevilkår i Danmark, så landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark kan klare sig i den direkte konkurrence. Den store gæld er en udfordring der kan klares, hvis landbruget får lov til at tjene penge til at klare afdrag og renter på gælden. Så enkelt er det i sidste ende. Man kan stille spørgsmålet: Er der en fremtid for dansk landbrug og husdyrproduktion ?

Ja, det er der hvis vi kan samle flertal til at sikre konkurrenceforbedrende tiltag og fjerne flere politisk fastsatte særbyrder.

I Venstre har vi også i denne valgperiode arbejdet efter, at handle så langt som vi har kunnet skabe flertal til det, til styrkelse af landbrugets rammevilkår. Sagt helt enkelt, så er konkurrenceforbedringer altafgørende, når vi vil sikre landbrug og fødevareproduktion i Danmark, og det vil vi i Venstre.