Kvælstofprognosen viser, at der i år i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. Kvælstofprognosen, der er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold, bruges hvert år til at tilpasse gødningstilførslen efter jordens indhold af kvælstof i det enkelte år. I den årlige kvælstofprognose, der gælder for den kommende vækstsæson, kan du se, om du skal tilføre din jord mere eller mindre kvælstof end normen, alt efter hvilket område i Danmark din jord ligger i, og hvilken jordbundstype den har.Kvælstofprognosen 2019 bygger på forskellen mellem resultaterne af N-min-målinger på 133 marker fordelt over hele landet gennemført i de første 14 dage af februar 2019.Konsekvensen af kvælstofprognosen er en reduktion i det samlede kvælstofbehov på næsten 10.000 tons, svarende til 3,9 kg N pr. ha landbrugsareal.Der har været betydelige forskelle i nedbørsmængderne på tværs af egne af landet. Det betyder at kvælstofprognosen inddeles i tre områder.Kvælstofprognosen inddeles i følgende områder på baggrund af N-min prøverne og nedbøren i området. I område A har nedbøren kun ligget 20 mm under gennemsnittet for de sidste 10 år, hvilket betyder, at kvælstofprognosen ikke angiver en reduktion af kvælstofbehovet i dette område. I område B ligger nedbøren 56 mm under gennemsnittet og i område C 90 mm under gennemsnittet.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.