Abonnementsartikel

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Kvælstofprognosen viser, at der i år i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. Kvælstofprognosen, der er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold, bruges hvert år til at tilpasse gødningstilførslen efter jordens indhold af kvælstof i det enkelte år. I den årlige kvælstofprognose, der gælder for den kommende vækstsæson, kan du se, om du skal tilføre din jord mere eller mindre kvælstof end normen, alt efter hvilket område i Danmark din jord ligger i, og hvilken jordbundstype den har.Kvælstofprognosen 2019 bygger på forskellen mellem resultaterne af N-min-målinger på 133 marker fordelt over hele landet gennemført i de første 14 dage af februar 2019.Konsekvensen af kvælstofprognosen er en reduktion i det samlede kvælstofbehov på næsten 10.000 tons, svarende til 3,9 kg N pr. ha landbrugsareal.Der har været betydelige forskelle i nedbørsmængderne på tværs af egne af landet. Det betyder at kvælstofprognosen inddeles i tre områder.Kvælstofprognosen inddeles i følgende områder på baggrund af N-min prøverne og nedbøren i området. I område A har nedbøren kun ligget 20 mm under gennemsnittet for de sidste 10 år, hvilket betyder, at kvælstofprognosen ikke angiver en reduktion af kvælstofbehovet i dette område. I område B ligger nedbøren 56 mm under gennemsnittet og i område C 90 mm under gennemsnittet.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.