Med enkelt udstyr kan du udføre præcisionslandbrug i dine marker. Det vil betyde både reducering af ressourcer samt optimering af dit høstudbytte. Med mobilen ved hånden og et solidt markkortprogram er en styret og differentieret tildeling af næringsstoffer i dine marker en realitet.

Når der tales om præcisionslandbrug tænker de fleste på omfordeling af kvælstofkvoten. Kalk er også blevet gradueret i flere år, men der er mange andre hjælpemidler, man med fordel kan graduere. Kali kan alle tænke ind i et præcisionsdyrkningssystem på deres ejendom. Det er et næringsstof, der kan købes som en enkeltstående gødningstype. På den måde griber en gradueret tildeling ikke ind i andre næringsstoffer.

Alle har en gødningsspreder og med et tildelingskort udarbejdet i for eksempel Næsgaard Markkort, kan du følge din position i marken og manuelt ændre din tildeling. Så simpelt kan det gøres. Selvfølgelig kan elektroniske tildelingskort udarbejdes og læses ind i traktorcomputeren, hvis udstyret ellers kan styre tildelingen på gødningssprederen, forklarer Lars Albrecht, planteavlskonsulent, Albrecht Agro ved Slagelse.

... Præcisionslandbrug er et spørgsmål om vilje for teknikken har vi allerede...

- Præcisionsdyrkning skal have et mål. Når vi spreder kalk efter graduerede kort, er målet, at vi opnår et reaktionstal omkring 7,0 for alle områder i marken. På samme måde skal der være et mål med at lave tildelingskort for kali. Her er målet, at alle områder har et kalital på cirka 10-11. Det er i den høje ende af normalområdet, for der bør være ekstra kali at trække på for en afgrøde med stort kalibehov, for eksempel en rapsafgrøde, fortsætter han.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind