Automatisk oplæsning:

Halverer pesticidforbrug med nyt produkt

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Naturen kan spares for en stor belastning ved hjælp af nye produkter på markedet, der giver langt bedre udnyttelse af pesticider i planterne.

Mange landmænd i Danmark og andre lande har de seneste år reduceret deres forbrug af glyphosat og andre pesticider med op til 50 procent. Det er resultatet af, at de optimerer pH i sprøjtevæsken ved at tilsætte produktet Bio pH Control i en passende mængde afhængig af vandets hårdhed, skriver BioNutria i en pressemeddelse.

Bio pH Control adskiller sig fra traditionelle pH-sænkende produkter ved at indeholde flere additiver. Additiverne sikrer, at pesticiderne optages hurtigt og sikkert af afgrøden - også i områder hvor vandet er meget hårdt. Der er således en synlig effekt af sprøjtningen med glyphosat i løbet af et par dage.

Kort sagt: Planterne optager mere, pesticiderne virker langt bedre, og netop derfor kan der bruges en mindre mængde.

BioNutria lancerede forløberen for Bio pH Control i efteråret 2016 og har efterfølgende, i et tæt samarbejde med flere kunder - herunder store udenlandske farme - justeret produktet, så det i dag er et helt unikt produkt med et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I foråret 2020 gennemførte vi et lille forsøg med glyphosat før såning af majs. Sprøjtevæsken, der blev pH justeret med Bio pH Control, tilførte 1 liter glyphosat/ha, og det virkede både hurtigere og mere effektivt end 1,5 liter glyphosat uden tilsætning. Ved begge sprøjtninger var der også tilsat 1,5 liter Ammoniumsulfat pr. ha.

- Fremover vil vi bruge Bio pH Control i samtlige sprøjtninger for at maksimere effekten af aktivstofferne, fastslår driftsleder Frank Berend, Bimbel ved Tønder, hvor 500 ha drives med majs, rug, vårsæd, byg og havre. Alle afgrøder bruges som helsæd i biogas.

- I 2020 har vi deltaget i et forsøg med spotsprøjtning med Matrigon i roer efter, at markerne var filmet fra en drone. Her fik vi maksimal effekt, når sprøjtevandet blev optimeret med Bio pH Control. Tidslerne visnede allerede samme dag, og der var fuld effekt på de øvrige ukrudtsplanter, udtaler driftsleder Jeff Madsen, Priorskov og Fuglsang godser på Lolland, hvor 1.000 ha drives med græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og vårbyg.

- Her i området er vi meget udsat for meldug, så vi lavede et lille forsøg med Talius. Vi sammenlignede fuld dosering, 0,25 liter Talius pr. ha. uden tilsætning med halv dosis 0,125 liter Talius pr. ha tilsat Bio pH Control. Den halve mængde i pH-optimeret væske virkede lige så godt som fuld dosering uden tilsætning, og vi havde ingen tegn på meldug indtil høst, fortsætter Jeff Madsen.

- Prisen pr. sprøjtning ligger mellem tre-fem kr. pr. 100 liter vand, og set i forhold til den store besparelse på glyphosat og andre pesticider er det en rigtig fornuftig løsning rent økonomisk. Samtidig kan naturen spares for en stor negativ miljøbelastning, tilføjer Ove Andersen fra BioNutria.