Et nyt projekt skal undersøge, om planteproduktion kan gøres mindre afhængig af sprøjtemidler.

Tre professionelle planteavlere er blevet udvalgt til Miljøstyrelsens projekt, hvor de skal bruge principperne for integreret plantebeskyttelse - også kaldet IPM-principper - på en ny måde, skriver Miljøstyrelsen.

Det er landbrugets videncenter Seges, der har vundet kontrakten på projektet. Formålet er gøre planteavlen mindre afhængig af brugen af sprøjtemidler, ved for eksempel mere fokus på forebyggelse af forekomsten af ukrudt og skadevoldere, og dermed mindske risici og virkninger af sprøjtemidler på menneskers sundhed og på miljøet.

Der er især fokus på sædskiftet i projektet. Det vil sige, hvilke afgrøder, der etableres efter hinanden på marken. Her har det stor betydning for hvilke afgrøder, der følger hvilke, for for eksempel at nedsætte mængden af ukrudt på marken.

Der er også fokus på at bruge alle de IT-værktøjer, der findes, når der skal tages beslutning om og hvornår, der skal sprøjtes mod en sygdom eller et skadedyr.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til det 3-årige projekt vil der være tilknyttet en gruppe af rådgivere, forskere og teknikfolk til hver planteavlsbedrift. Gruppen skal stille deres viden til rådighed og på den måde hjælpe planteavlerne med at beslutte, hvordan IPM-principperne skal indgå i planen for, hvad der skal ændres for at gøre planteavlen mindre afhængig af sprøjtemidler.

Projektet skal munde ud i resultater, som andre planteavlsbedrifter og deres konsulenter kan bruge og få glæde af, skriver Miljøstyrelsen.

- Vi er spændte på, hvad der kommer ud af det. Det er glædeligt, at planteavlerne ønsker at være på forkant og lære noget nyt, siger Eja Lund, Miljøstyrelsens projektleder.

- Vi ser frem til at udvikle planteproduktionen sammen med 3 innovative planteavlere, som har fokus rettet mod at gøre deres bedrifter bæredygtige og mindre afhængige af sprøjtemidler, siger projektleder i Seges, Poul Henning Petersen.

De tre planteavlere har meldt sig til projektet og er valgt ud blandt 11 interesserede bedrifter.