Gylle fra en mark på Mors er løbet ned i et åløb med forbindelse til et dambrug.

Nordjyllands Beredskab er lige nu i gang med at bremse et gylleudspil i nærheden af Karby på Mors, skriver TV Midtvest.

Opgave er lidt speciel, fordi gyllen løber ud i et åløb, som har forbindelse til et dambrug, derfor har beredskabets opgave først og fremmest været at spærre for gyllens vej mod det nærliggende dambrug.

Ifølge indsatslederen har intet lidt under udslippet, der stammer fra en mark, hvor der er blevet kørt gylle ud, som derefter ligeså stille er rendt ned i åløbet.