Sønderjysk Landboforening ønsker at give værktøjer og tips til praktiske naturtiltag på landbrugsejendomme.

Undersøgelser peger på, at danske landmænd i høj grad tænker på miljø og klima i deres daglige arbejde. Problemstillingerne er på de fleste landmænds dagsorden, men ofte mangler de viden om effekten, og hvad der kan betale sig, skriver SLF i en pressemeddelelse.

- Landmænd vil gerne foretage grønne og bæredygtige investeringer og passe på naturen i samspil med deres daglige landbrugsbedrift. Det vil vi gerne inspirere til og rådgive mere om, fortæller natur- og vandløbskonsulent Solveig Kappel fra SLF.

Bæredygtige tiltag

Natur- og vildtvenlige tiltag på eller langs markerne kan i høj grad kombineres med landbrugsbedriften.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man kan opnå en stor biodiversitetsmæssig effekt ved både at passe på de eksisterende småbiotoper, for eksempel læhegn, diger, gravhøje, vildtremiser og vandhuller, pointerer Solveig Kappel.

Det er baggrunden for, at SLF netop er i gang med at søsætte et rådgivningstilbud med støtte fra 15. junifonden med konkrete værktøjer, tips og rådgivning om, hvordan man bedst bidrager til at bevare og styrke den natur vi bor, lever og arbejder midt i.

Samtidig vil SLF med hjælp fra konkrete landmænd, der ønsker at være med i projektet, videregive information og tips, der viser deres indsatser og effekten for naturen.

Har du lyst til at få besøg på din ejendom og blive natur-aktivist hver dag, så kontakt Solveig Kappel eller oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen, som også er en del af projektet og som også kan hjælpe med etablering af minivådområder på ejendommen.