Nitrifikationshæmmere nævnes nu officielt som en af løsningerne til at forbedre landbrugets klimaregnskab.

Hvilken klimapåvirkning er der af forskellige aktiviteter i planteproduktionen? Det er noget af det, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion har stort fokus på.

På sektorens årsmøde i Herning nævnte formand Torben Hansen, at sektoren er meget interesseret i at synliggøre de forskellige produktionsfaktorers og - aktiviteters klima-footprint. Og han sagde i den forbindelse, at der er stigende fokus på at anvende nitrifikationshæmmere i både husdyrgødning og handelsgødning for at optimere kvælstofregnskabet.

BASF er klar

En af dem, der hørte Torben Hansens indlæg, var Anders Fjendbo fra BASF. Han har i flere år blandt andet arbejdet med at udbrede kendskabet til BASF's nitrifikationshæmmer, Vizura, som efterhånden er udbredt en del steder, hvor der arbejdes med at optimere udnyttelsen af gyllens kvælstofindhold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En sideeffekt ved tilsætning af Vizura er desuden, at udledningen af lattergas, også reduceres.

Anders Fjendbo glæder sig over, at Landbrug & Fødevarer er opmærksom på værdien af nitrifikationshæmmere.

Og han fortæller, at BASF er fuldt ud gearet til at imødekomme efterspørgslen efter Vizura til alle de steder, hvor der er god økonomi i anvendelsen. Det drejer sig ifølge Anders Fjendbo om op imod 200.000 hektar af de cirka 1,5 millioner hektar, som får gylle i Danmark.

Også handelsgødning

- Der findes desuden en handlesgødning, hvor vizura er tilsat, og den kan der også være god økonomi i at anvende, siger han.

Men hvis perspektivet ændres fra landmandens egen økonomiske interesse i at ancvende Vizura til også at handle om en positiv klimaeffekt, vil efterspørgslen kunne blive meget større, end BASF er klar til at imødekomme.

- Men så hurtigt går det nok ikke, vurderer Anders Fjendbo.

Klimavenlig mælk

Han har i øvrigt netop i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt effekten af at bruge Vizura på mælkebedrifter.

- Resultatet er, at det kan reducere klimapåvirkningen af mælk med ni procent, og med den statistiske usikkerhed er effekten sandsynligvis mellem 7 og 12 procent. Så det er ganske betydeligt, siger Anders Fjendbo.

Han arbejder med tilsvarende beregninger i forhold til landbrugets øvrige produktionsgrene.

Og han forventer, at resultaterne af Vizuras effekt på andre produktionsgrene også er positive og kan lægges frem i nærmeste fremtid.