Miljøstyrelsen har fundet forurenet vand med DMS i 31 grundvandsboringer.

31 steder landet over er der i grundvandet fundet rester af det nyopdagede pesticid dimethylsulfamid, DMS.

Fem af stederne er indholdet af pesticidet over grænseværdien, og det bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

- Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof, siger han til DR Nyheder.

Pesticidet blev i sommer fundet i drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. DMS er under mistanke for at være kræftfremkaldende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Over grænseværdien

Miljøstyrelsen har foretaget 142 boringer i grundvandet landet over. 31 steder fandt man pesticidet DMS. Fem steder over grænseværdien , 26 steder under grænseværdien.

- Det er en meget høj procentdel, hvis man ser på det på landsplan. Hvis det er et generelt billede, bliver det væsentligt sværere for os at finde nye, uforurenede ressourcer, siger han.

DMS kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket fra det danske marked i 2007. I 2010 blev tolylfluanid forbudt i EU.

Det nyopdagede stof, DMS, kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.

Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport, skriver DR Nyheder.

I 2010 blev anvendelsen af tolylfluanid som pesticid forbudt i EU.