Miljøminister Ida Auken strammer reglerne, så det bliver forbudt at bringe gylle ud på frosne marker. Det vil beskytte søer og vandløb mod udslip af gylle i vinterhalvåret, lyder begrundelsen.

Den 1. februar begyndte sæsonen for udbringning af gylle. Gylle må i dag ikke spredes på marker, hvor der er fare for, at gødningen kan strømme til søer og vandløb. Men der har ikke været et generelt forbud mod at bringe gylle ud på frosne marker.

I de senere år med meget hårde vintre er der sket uheld, hvor landmænd har bragt gylle ud, og bække og åer er blevet forurenet.

Miljøminister Ida Auken strammer nu reglerne, så det bliver forbudt at bringe gylle ud på frosne marker.

- Jeg vil ikke acceptere, at landmænd spiller hasard med vores vandmiljø ved at sprede gylle ud på frossen jord. Med et forbud får kommunerne nemt ved at gribe ind overfor ulovligheder, og det vinder miljøet på, siger Ida Auken. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Landmanden kan politianmeldes

I dag skal kommunen i hvert enkelt tilfælde vurdere, om gyllen er udbragt i overensstemmelse med reglerne eller er til fare for vandmiljøet. Fremover vil kommunen kunne møde op hos landmanden og nemmere konstatere, om landmanden har spredt gylle på frossen mark.

Kommunen har mulighed for at politianmelde landmanden, og hvis gyllen ender i vandmiljøet, vil landmanden have erstatningsansvar.

De nye regler vil træde i kraft inden næste gyllesæson. Et udkast til bekendtgørelse forventes sendt i høring til marts. I forlængelse heraf skal der tages stilling til, hvordan reglerne mere præcist skal udformes.