Græsukrudtet opformeres nemt og kan overtage hele marker.

Hvordan sikrer vi, at græsukrudtet ikke gennemtvinger sig magten på markerne, bliver resistent eller kvæler udbytte? Der findes heldigvis stadig glyphosat, der kan hjælpe med med at slå græsserne ned og en god pløjning hjælper også med til at nulstille marken.

Agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale skal bekæmpes med pløjning, sen såning og sædskifte som de vigtigste værktøjer. Det er i hvert fald det en fireårig markdemonstration, som Velas har lavet, viser. Idéen til projektet kom efter, at nogle planteavlkonsulenter ved rådgivningsvirksomheden så nogle engelske marker, der var blevet opgivet og sprøjtet ned med glyphosat, fordi de var groet til i resistent agerrævehaler, som det ikke var muligt at få bugt med kemisk.

- Det var det syn, som blev motivationen for at undersøge, om det kunne gøres bedre på danske marker, så vi ikke får de samme tilstande, siger Helle Elander, der er en af hovedkræfterne bag projektet.

Og det er aktuelt at have fokus på at undersøge hvad der kan gøres, da der her i landet også findes resistensproblemer. Vurderingen er, at 20 procent af markerne, hvor der er rajgræs-ukrudt, lider under resistens i en eller anden grad.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har fået fremelsket meget græsukrudt ved at have meget vintersæd. Det gælder både vinterkorn og raps, og det har bidraget til et større græsukrudtstryk på markerne, lyder det fra Helle Elander.

Hvis man i markplanen har en del vintersæd viste det sig i markdemonstrationen, at det godt kan betale sig at så sent, når specielt væselhale skal bekæmpes.

- Det var lidt af en øjenåbner, at vi ved at udsætte såtidspunktet i et almindeligt pløjet system kunne bekæmpe væselhale med en almindelig behandling med en liter Boxer, siger Heller Elander.

Forskellen mellem den tidlige og sene såning var i markdemoen enorm, og det skyldes til dels, at der var mindre spiringsenergi i græsukrudtet hen i oktober i forhold til september.

At bringe mere vårsæd ind i markplanen gav også en kæmpe effekt. Det viste sig, at det kunne lade sig gøre at komme af med agerrævehale, hvor der havde været vårsæd tre år i træk, og at det var muligt at rydde op i resistent argerræavehale med vårsæden.