Nitrifikationshæmmere har forskellige styrker i vår- og vinterafgrøder. Forsøg har vist, at vinterrapsen kvitterer med gode merudbytter og mindsker nitratudvaskning.

En række forsøg, som Seges og DTI, Dansk Teknologisk Institut, har stået bag, viser, at nitrifikationshæmmere iblandet gylle giver et merudbytte i rapsmarken på gennemsnitligt 175 kg. pr. hektar. Resultatet fik man ved at teste produktet Vizura, der indeholder aktivstoffet DMPP, gennem tre sæsoner fra 2016-18. Ud af 20 forsøg, der blev foretaget på forskellige jordtyper og med forskellig dosering af stoffet, var det muligt at se en forbedring af udbyttet i størsteparten af forsøgene.

Forklaringen finder man, når der bliver set nærmere på de kemiske processer i jorden, og hvad der sker, når gylle bliver udbragt på en varm jord i sensommeren. Da jordtemperaturen på dette tidspunkt er høj, sker omdannelsen af ammonium (NH4) over nitrit (NO2-) til nitrat (NO3-) på omkring en uge, og med kvælstoffet i nitratform, er der risiko for en hurtigere udvaskning til vandmiljøet og planterødder, der ikke når at få gavn af næringen.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.