Mange faktorer har betydning når lejesæd skal forhindres. Det kræver derfor god forståelse for, hvilke forudsætninger dine marker har, og hvilke risikofaktorer, der er relevante.

Der kan være mange årsager til lejesæd, men ofte skyldes det en kombination af tidlig såning, blødstråede sorter, store udsædsmængder og et mildt efterår og vinter.

Afgrødernes tilstand i foråret 2019, er et godt eksempel på kraftige afgrøder af vintersæd og frøgræs, der nemmere går i leje. Derfor drejer det sig om at ruste planten bedst muligt, så afgrøden bliver stående helt frem til høst.

Vækstregulering af kornafgrøder

Lejesæd kan opstå på to måder: Dels ved rod-lejesæd, dels ved strå-lejesæd. Rodleje-sæd kan opstå, hvis rodfæstet er for ringe og der kommer kraftig regn og blæst.

Hvor godt en plante er forankret i jorden afhænger af rodsystemets spredning og dybde. Rod-lejesæd er mest udbredt under våde forhold og på lettere jorder og humusjorder, og risikoen øges ved tæt plantebestand.

Strå-lejesæd kan opstå, når strået er for svagt og derfor ikke kan stå imod kraftig blæst og regn. Strålejesæd er mere udbredt i år med tætte og kraftige afgrøder,- det ser 2019 ud til at blive.

Man skal tænke på, at strået skal bære et fyldt, tungt aks. Stråets styrke og stivhed afhænger af dets diameter og tykkelse. Normalt knækker hvede ved de første internodier, og byg knækker i den øverste del af strået.

I praksis forekommer strånedknækning langt hyppigere end aksnedknækning og kræver derfor større fokus.

Sådan forebygger du lejesæd

For at forebygge lejesæd kræver det, at markerne følges nøje og at vækstregulering planlægges ud fra afgrødernes såtid, sortsvalg, gødningsstrategi aktuelle tilstand.

Det gælder om at anvende vækstregulering, når planten er i aktiv vækst og ikke stresset af klima, vand- eller næringsstofmangel. Der er tre tidspunkter, hvor vækstregulering bør overvejes alt efter året og afgrødens udvikling. Ved buskning i stadie 25-29, ved begyndende strækning i stadie 31-32 og ved sen strækning/ fanebladets fremkomst i stadie 37-39.

Moddus Start er det eneste vækstreguleringsmiddel, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede.

Med Moddus Start har du muligheden for at lave split-behandlinger, det giver en mere skånsom behandling og der kan følges op efter behov.

Syngenta har til sæsonen udviklet en tretrins-guide, som kan hjælpe dig med at vækstregulere på de rigtige tidspunkter.