De nye XSD-risteunderplove fra -verum efterlader en furebund med plads til brede traktordæk, og samtidig giver den lange og skrueformede facon en god vending af jorden.

Da jeg får den femfurede Överum Vari Flex EX vendeplov hængt i liften på en New Holland T7.270, er jeg ikke i tvivl om, at det er sværvægteren fra den svenske producent, at vi er på vej i marken for at teste. På typeskiltet oplyses det, at ploven vejer 2.900 kg., og for at opnå den fornødne balance i traktoren monteres den med 1.500 kg i frontliften.

Vægten på næste tre ton gør Överum VariFlex EX til en af markedets tungeste vendeplove, og når man ser på konstruktionen, er ploven på alle leder og kanter kraftigt dimensioneret. I produktionen af liftophængte vendeplove anvender Överum tre forskellige vendehoveder. Her i EX-serien anvender svenskerne det kraftige 180 vendehoved, der er dimensioneret til traktorer med op til 360 hestekræfter, og anvendes til plove med op til syv furer. Vendeakslen har en diameter på 180 millimeter, og for at gøre det let at koble ploven efter traktoren, er den med løs bæreaksel, og med mulighed for at indstille trækhøjden.

Med foragerautomatikken i New Holland-traktoren havde jeg mulighed for at anvende landhjulet som isætningshjul.

- Helge Plougmann Nielsen, PowerGear-testpilot.

rich-media-1
Den testede plov var monteret med et kombineret dybde og transporthjul i dimensionen 11.5/80-15.3. Hjulet er cirka 80 centimeter højt og 30 centimeter bredt.

Da ploven er med både hydraulisk indstilling af forreste furebredde, pløjedybden og arbejdsbredden skal der føres en hel del hydraulikslanger fra ploven og over til traktoren. For at undgå at de kommer i klemme, når ploven vendes, er de ført igennem den hule vendeaksel. Det fungerer fint, men da vendehovedet er bygget tæt ind mod traktoren, er der risiko for at slangerne kommer i karambolage med trækbommen, og på de flest traktorer vil det være nødvendigt at afmontere trækbommen, før traktoren kobles for ploven.

Riste der imponerer

Överum har i årtier haft stor succes med XL-underploven, og for nogle år siden kom XLD, som har samme egenskaber som XL, men som kan pløje dybder og efterlader en bredere furebund. XSD underploven, som vi kører med på testploven, er så at sige en XLD i risteversion. Derfor er der også god plads i furen til de 710 millimeter brede bagdæk, som traktoren kører på. Overfladen brydes måske en anelse mere end efter underploven med faste muldplade, men da XSD er en lang og skrueformet muldplade vender den jorden godt rundt og gav på JB4-jorden, hvor vi testede ploven, en ganske fin pløjning.

rich-media-2
De nye XSD underplove efterlader en bred furebund, hvor der var plads til traktorens 710 millimeter brede bagdæk.

Med XSD tilbyder Överum et godt riste-alternativ til den faste muldplade, og har man jord med humus elle klæg der klæber til muldpladeren, får man med XSD en god allround underplov.

Kombineret dybde og transporthjul

Jeg nævnte indledningsvis at Vari Flex EX er en tung plov, og derfor er den også monteret med et nyt kombineret transport og dybdehjul med hydraulisk indstilling af arbejdsdybden. Omstilling til transport sker med et enkelt håndtag ved landhjulet. Efter at ploven er vendt halvt rundt, og sænket ned på hjulet, er jeg klar til at afgang.

rich-media-3
Helge Plougmann Nielsen er begejstret for det nye kombilandhjul, der indstilles mekanisk, og hvor pløjedybden kan minimeres fra førerkabinen. Foto: Frederik Lind Olesen

For at undgå overbelastning af topstangen, skal den enten afmonteres eller være monteret i et af de aflange huller i topstangsfæstet. Omstilling til pløjning tager kun et øjeblik, og med den brugervenlighed kan man håbe på, at kunder til fem og seksfurede plove husker at anvende systemet. Ud over at aflaste traktorens lift og bagaksel, er en anden væsentlig fordel ved transporthjulet, at der kan køres med et lavere dæktryk i traktorens bagdæk, uden risiko for at de overbelastes og ødelægges, når der køres hurtigt på landevejen.

Hydraulisk indstilling af pløjedybden

Det kombinerede dybde og transporthjul er med indbygget friktionsdæmper. Dæmpningen er let at indstille - og tak, for under testen var jeg nødt til at korrigere dæmpningen flere gange, for at få landhjulet til at falde på plads.

rich-media-4
Med XSD tilbyder Överum et godt riste-alternativ til den faste muldplade, og har man jord med humus elle klæg der klæber til muldpladeren, får man med XSD en god allround underplov.

Pløjedybden indstilles meget let med to spindler og uden brug af værktøj. Hver gang spindlerne drejes en omgang lyder der et klik. Det gør det let at tælle hvor meget der justeres på spindlerne, og samtidig forhindrer det at spindlerne justerer sig selv. Ud over den manuelle indstilling, har jeg mulighed for hydraulisk at reducere pløjedybden. Systemet fungerer rigtig godt, og med foragerautomatikken i New Holland-traktoren havde jeg mulighed for at anvende landhjulet som isætningshjul, så de fem skær nærmest gik i jorden på linje. Den mekaniske indstilling sikrer, at pløjedybden holdes konstant og ikke påvirkes af eventuelle læk i hydrauliksystemet.

rich-media-5
Pløjedybden indstilles præcist med de to spindler, og med hydraulikken har jeg mulighed for at minimere pløjedybden, når eksempelvis de sidste furer i forageren pløjes.

Boltet sammen

Överum Vari Flex EX er med hydraulisk stensikring, der fungerer over en central trykbeholder. Det gør det let at justere udløsertrykket, og specielt på testploven med det hydrauliske landhjul var det ekstra let, for her er det blot at dreje på et par haner, og herefter anvende hydraulikudtaget til landhjulet til at indstille trykket i udløsersystemet.

Ploven er opbygget over en kraftig hovedramme i dimensionen 120x220x8 millimeter. Alle dele er boltet sammen, og på den forreste del af rammen, hvor kræfterne fra vendehovedet overføres, er der lagt en ekstra forstærkning uden på hovedrammen. Alle dele males, før ploven samles. Det giver en flot finish, og da der ikke er maling på bolte og møtrikker, er ploven let at efterspænde og justere.

rich-media-6
Træklinjen på Överum Vari Flex EX indstilles med en spindel og ploven er super let at indstille og få til at køre lige efter traktoren

Med hensyn til justering, så skal der kun justeres på en enkelt spindel, for at få ploven til at køre lige efter traktoren, og når furebredden justeres, sker det ensartet på alle furer. Forplovene kan indstilles både op og ned samt sideværts. Det fungerer fint, men justeringen kræver, at der skal løsnes to bolte ved hver forplov, og det kunne jeg godt ønske mig lidt enklere, og samtidig savner jeg en indikation på, i hvilken dybde forplovene er indstillet.

rich-media-7
Testploven var monteret med EM forplove, der ud over i dybden også kan indstilles sideværts. De to bolte gør det lidt tidskrævende at indstille forplovene.

Stærk og tung

Överum VariFlex EX er liftploven til de helt store traktorer, og vurderet på konstruktionen ser den ud til at kunne holde til det meste. Kombinationshjulet fungerer fint, og med de nye XSD-underplove tilbyder Överum en risteunderplov med de karakteristika som specielt landmænd i de nordiske lande efterspørger.

rich-media-8
Den testede Vari Flex EX var med hydraulisk stensikring, hvor udløsertrykket indstilles centralt.

Den testede Överum Vari-Flex EX kunne ikke udbygges. Modellen leveres også med fire og seks furer, samt med fire og fem furer med mulighed for udbygning med en ekstra fure.

Tekniske Specifikationer

Antal furer: 5

Åsehøjde, cm: 75

Gennemgang, cm: 90

Arbejdsbredde, cm: 35-55

Stenudløser: hydraulisk

Hovedramme, mm: 120x220x8

Vægt, fem furet, kg: 2.900

Underplov: XSD

Forplove: EG

Landhjul model: bagmonteret

Landhjul størrelse: 260/70-16.

Plusser

Let at indstille - kører snorlige efter traktoren

God vending af jorden

Bred furebund

Gode forplove

Landhjul med fast anslag

Minusser

Tung

Manglende dybdeindikation på forplove

Dæmpning på landhjul skulle justeres.

Listepriser

Basispris

5-furet Överum Vari Flex EX (mulighed for ekstra fure) 211.050 kr

Ekstraudstyr

Kombihjul med hydraulisk regulering: 27.690 kr

XSD underplove: 11.200 kr

Hydraulisk indstilling af forreste fure: 6.120 kr

EG forplove: 13.500 kr

I alt pris for den testede plov: 269.560 kr

Kommentar fra producenten

Af Allan Hansson, Product Manager, Crop Production Implements

Överum Vari Flex EX ploven er bygget til hårdt arbejde. Det er derfor også en svær plov, som kræver meget af traktoren, men en vægt på 2900 kg for en 5 furet plov betyder også, at ploven er meget dybdestabil.

Som producent af plove af høj kvalitet bestræber vi os hele tiden på, at indhente så mange praktiske erfaringer fra brugerne som muligt. Den uvildige og grundige test af Vari Flex EX, som er foretaget af PowerGear, er derfor til stor hjælp ved den konstante udvikling af Överums plove.

De få minusser, som er nævnt i testen, er naturligvis sendt videre til vores udviklingsafdeling, så de han indgå i vores bestræbelser på at levere den optimale kvalitet.