Ifølge et EU-direktiv skal alle nye traktorer være monteret med et udtag til to-kreds trailerbremser, og fra 2025 skal alle påhængsredskaber leveres med to-kredsbremse.

Her i landet har vi tradition for, at anvende hydraulisk bremser på vogne og redskaber. Det kan vi også i fremtiden, men fra 2025 skal alle vogne og redskaber leveres med et to-kreds bremsesystem. Med det ny system skal der monteres to hydraulikslanger på traktoren. Den ene slange er den normale højtryksslange, som vi kender det i dag, mens den anden slange er en lavtryksledning, der skal være under tryk, når der køres. Lavtryksledningen har til formål, at bremse påhængsredskabet, hvis trykket falder, eller hvis påhængsredskabet tabes. Alternativt til det hydrauliske system, kan der monteres et system baseret på luft, hvor der monteres to slanger på traktoren. Det er et gennemtestet system, som lastvogne har kørt med i årtier, og som også er udbredt på landbrugskøretøjer i blandt andet Tyskland. På systemet baseret på trykluft blokkeres bremserne på påhængsredskabet også automatisk, hvis lufttrykket falder eller hvis redskabet tabes.

rich-media-1
Fra 2025 skal alle vogne og redskaber levers med et to-kreds bremsesystem. Foto: Morten Damsgaard.

Mangel på standardisering

Trepunktsophænget, trækbomme og PTO-aksler er i dag relativt standardiserede. Også kuglekoblinger og udstyr til tvangsstyring af vogne og redskaber er ved at være i faste rammer. Disse standardiseringer gør det let og ukompliceret at koble diverse redskaber efter traktoren, og når der pludselig er behov for en ekstra vogn i høsten, er det blot at ringe til naboen og låne hans vogn. At vi kan koble vogne efter traktoren, tager vi som en selvfølge, men med de nye krav til bremser kan vi let komme ud i, at bremsesystemet på naboens vogn ikke matcher det bremsesystem vi har på traktoren. Resultatet er, at vognen ikke kan kobles efter traktoren.

De små dagligdags problemer er en ting, et andet og større problem er, når brugte vogne og redskaber skal omsættes. Her vil det kræve en større ombygning af bremsesystemet på den brugte maskine, hvis en eventuel kunde kører med traktorer, hvor udtaget til trailerbremsen ikke matcher systemet på den brugte maskine.

rich-media-2
At vi kan koble vogne efter traktoren, tager vi som en selvfølge, men med de nye krav til bremser kan vi let komme ud i, at bremsesystemet på naboens vogn ikke matcher det bremsesystem vi har på traktoren.

Forskel på leverandører

Leverandører af nye traktorer har forskellige tilgang til det nye regulativ. Hos nogle importører markedsføres mindre traktorer som standard med udtag til hydrauliske bremser, mens de større modeller som standard har udtag til pneumatiske bremser. Hos andre leverandører gælder det blot om at sætte fluebenet det rigtige sted, når den nye traktor ekviperes. Specielt på mindre traktorer vil der være en merpris for at vælge anlægget med luft frem for det hydrauliske system.

rich-media-1
Fra 2025 skal alle vogne og redskaber levers med et to-kreds bremsesystem. Foto: Morten Damsgaard.

Vælg rigtigt første gang

Bremseslangen til påhængsredskaber med et-kredsbremsesystem kan uden problemer monteres på det ene udtag, på traktorer med det nye dobbelte hydrauliske bremseudtag. Men når vi kommer til 2025, og alle nye påhængsredskaber bliver leveret med to-kreds bremser, gælder det som landmand og maskinstation om at have en fast strategi. Har man ikke det - og er man ikke kommet i gang i tide, med at få traktorer leveret med det bremseudstyr, som der satses på fremadrettet, kan det blive besværligt at få maskinparken parret sammen, så traktorer og redskaber kører med det samme bremsesystem.

rich-media-4
To kreds luftslanger har været kendt i mange år til traktorer - men denne løsning er håbløs umoderne sammenlignet med Duomatik-koblingerne. Foto: Morten Damsgaard.

Vil man være på forkant og undgå problemer, er det nu der skal tænkes langsigtet, og investeres i traktorer der også i 2025 kan kobles for de nye påhængsredskaber.

Hvorfor ikke være lidt smartere

I bremseeffekt er der ikke den store forskel på om der vælges det ene eller det andet system Mange vognproducenter foretrækker pneumatiske bremser, da det er standardkomponenter, der er på lager hos en lang række leverandører til lastvognsbranchen.

rich-media-5
Duomatik-kobling fylder mindre end de traditionelle gule og røde koblinger. Samtidig med er de langt hurtigere at bruge og eliminerer risikoen for ombytning af slanger.

Det sikrer brugeren en høj forsyningssikkerhed, og samtidig med er alle dele i systemet gennemtestede.

Mange traktorer kører allerede med udtag til pneumatiske bremser, og på størstedelen af traktorerne består udtagene i en rød og gul kobling. Systemet kendes også i lastbilbranchen, hvor de tilsvarende udtag anvendes på sættevogne. Kikker vi i stedet på danske lastvogne med anhængere, er systemet med de to koblinger stort set udfaset og erstattet af en Duomatik-kobling, hvor begge slanger monteres samtidigt.

Koblingen eliminerer risikoen for, at der byttes om på de to slanger. Samtidig med er koblingen lettere at holde tæt, de fylder mindre og sidst, men ikke mindst er de langt hurtigere at på- og afmontere.

Vor tyske naboer anvender stadig de røde og gule enkeltkoblinger, men danske landmænd og maskinstationsejere plejer at være progressive, og her ligger det lige til højre foden, at gøre det smartere, når vi alligevel skal ændre system.